Chapters in monographs

2016

1) Dariusz Karcz, Arkadiusz Matwijczuk, Bożena Boroń, Diana Drozd, Mariusz Gagoś, Andrzej Niewiadomy, Metody spektroskopowe w badaniu metalokompleksów z ligandami w postaci pochodnych 1,3,4-tiadiazolu, Nauka i Przemysł – Metody spektroskopowe w praktyce – nowe wyzwania i możliwości, Lublin, czerwiec 2016 (rozdział w monografi), Zobacz na PK

2012

2) Arkadiusz Matwijczuk, Andrzej Niewiadomy, Mariusz Gagoś, Spektroskopowe badania wewnątrzcząsteczkowego transferu protonu na przykładzie 2-metyloamino-5-(2,4-dihydroksybenzeno)-1,3,4-tiadiazolu (MDT), Nauka i Przemysł – Metody spektroskopowe w praktyce – nowe wyzwania i możliwości, Lublin 12 – 14 czerwiec 2012 r., 377-385 (rozdział w monografi)

2011

3) Daniel M. Kamiński, Arkadiusz Matwijczuk, Anna A. Hoser, Andrzej Niewiadomy, Krzysztof Woźniak, Mariusz Gagoś, Charakterystyka Chlorku 2-metyloamino-5-(2,4-dihydroksybenzeno)-1,3,4-tiadiazolu, Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości, Lublin 2011, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Chemii, Praca zbiorowa pod redakcją Prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego, ISBN 978-83-227-3227-4 (rozdział w monografi)

4) Arkadiusz Matwijczuk, Grzegorz Czernel, Mariusz Gagoś, Microcalorimetric study of antibiotic amphotericin B complexes with Na+, K+, Cu2+ ions, European Biophysics Journal, Volume 40, Suppl. 1, 2011, s.46. Wydawnictwo: Springer Berlin/Heidelberg (Web of Science)

2009

5) Marta Arczewska, Wiesław I. Gruszecki, Mauro Dalla Serra, Arkadiusz Matwijczuk and Mariusz Gagoś „The influence of potassium and sodium ions on the aggregation process of antibiotic Amphotericin B In aqueous solutions” European Biophysics Journal, Volume 38, Suppl. 1, 2009, (P-130), s.68. Wydawnictwo: Springer Berlin/Heidelberg (Web of Science)


Scientific activity:
Keywords:

molecular spectroscopy, biochemistry, bioactive compounds, 1,3,4-thiadiazoles, 1,2,4-triazoles, molecular aggregation, model lipid membranes, Liposomes, fluorescence, TCSPC (Lifetimes – Time Correlated Single Photon Counting ), FTIR, Raman, CD, Photophysics, Spectral Analysis, Light Scattering, Coumarins, Hydrogen Bonding, Intermolecular Interactions, Solvent Effect, Grams AI, Experimental Physics


Topics:

Dual fluorescence effects in 1,3,4-thiadiazole derivative, Spectroscopic studies on coumarin-derived transition metal complexes, keto-enol tautomerism in 1,3,4-thiadiazole derivatives, spectroscopic studies of photosynthetic pigments, spectroscopic studies of high pressure effects


Dane kontaktowe:

Arkadiusz Matwijczuk
e-mail: arkadiusz.matwijczuk@up.lublin.pl
tel. +48 81 445 65 64
Zakład Biofizyki w Katedrze Fizyki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pokój nr 12