Conferences, symposiums and scientific presentations (active participation)

2019

1) Zagreb, March 18-20, 2019, “Spectroscopic Studies of Dual Fluorescence in 2-((4-Fluorophenyl)amino)-5-(2,4-dihydroxybenzeno)-1,3,4-thiadiazole and other compounds with 1,3,4-thiadiazole“, Molecular Biophysics – ABC of the puzzle of Life, ARBRE-MOBIEU Plenary Meeting. Venue: Hotel Panorama, Trg Krešimira Ćosića 9, Zagreb, Croatia.

2) Zagreb, March 18-20, 2019, “Spectroscopic and Theoretical Studies of Dual Fluorescence in 2-Hydroxy-N-(2-phenylethyl)benzamide Induced by ESIPT Process. Solvents Effects“, Molecular Biophysics – ABC of the puzzle of Life, ARBRE-MOBIEU Plenary Meeting. Venue: Hotel Panorama, Trg Krešimira Ćosića 9, Zagreb, Croatia.

2018

3) 10-I-2018 “Organizacja molekularna 1,3,4-tiadiazaoli z funkcją 2,4-dihydroksyfenylu w rozpuszczalnikach organicznych oraz w układach modelowych o znaczeniu biologicznym”, Seminarium Katedralne – Katedra Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

4) 19-I-2018 “Organizacja molekularna 1,3,4-tiadiazaoli z funkcją 2,4-dihydroksyfenylu w rozpuszczalnikach organicznych oraz w układach modelowych o znaczeniu biologicznym”, Seminarium zaproszeniowe- Zakład Biologi Komórki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

5) 31-I-2018 “Mechanizm dualnej fluorescencji 1,3,4-tiadiazaoli z funkcją 2,4-dihydroksyfenylu”, Seminarium zaproszeniowe- Zakład Krystalochemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

6) 2-II-2018Organizacja molekularna 1,3,4-tiadiazaoli z funkcją 2,4-dihydroksyfenylu w rozpuszczalnikach organicznych oraz w układach modelowych o znaczeniu biologicznym“, Seminarium na zaproszenie – Katedra Fizyki Stosowanej, Politechnika Lubelska

7) 7-II-2018Organizacja molekularna 1,3,4-tiadiazaoli z funkcją 2,4-dihydroksyfenylu w rozpuszczalnikach organicznych oraz w układach modelowych o znaczeniu biologicznym“, Seminarium na zaproszenie (Seminarium habilitacyjne) – Physics Faculty Seminars on Modern Trends in Physics Research , Physics Faculty of Adam Mickiewicz University Collegium Physicum, ul. Umultowska 85, Poznań

8) 21-V-2018Organizacja molekularna 1,3,4-tiadiazaoli z funkcją 2,4-dihydroksyfenylu w rozpuszczalnikach organicznych oraz w układach modelowych o znaczeniu biologicznym“, Seminarium na zaproszenie – Department of Analytical Chemistry (C1), Faculty of Chemical Engineering and Technology, Krakow Technical University, Warszawska 24, 31-155 Krakow, Poland

9) 11-VI-2018Badania spektroskopowe efektów fluorescencyjnych w grupie 1,3,4-tiadiazoli z funkcją 2,4-dihydroksyfenylu“, Seminarium na zaproszenie – Katedra Fizyki Relatywistycznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10) 26-29-VI-2018, uczestnictwo w konferencji – POSTER i publikacja „The First International Scientific Conference on Ecological and Environmental Engineering”, Kraków, Polska

11) 17-19 September 2018, Effect of starch type and and processing conditions on mechanical properties of starch based foams, Combrzyński M., Wójtowicz A., Oniszczuk T., Mitrus M., Matwijczuk A., Pawelczyk P., Mościcki L., uczestnictwo w konferencjiPOSTER i publikacja12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plants & Climate”, Lublin, Polska

12) 17-19 September 2018, Antimicrobial efficacy of mixtures of nanosilver and polyhydric acohols against health-promoting bacteria. Czernel G., Waśko A., Gustaw K., Kamiński D., Matwijczuk A., Oniszczuk T., Matwijczuk A., Niemczynowicz A., uczestnictwo w konferencjiPOSTER i publikacja12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plants & Climate”, Lublin, Polska

13) 17-19 September 2018, Silver nanoparticles surface functionalized with azole derivates – synthesis and spectroscopic studies. Czernel G., Matwijczuk A., Karcz D., Kamiński D., Waśko A., Gustaw K., Matwijczuk A., Gładyszewska B., Oniszczuk T., uczestnictwo w konferencjiPOSTER i publikacja12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plants & Climate”, Lublin, Polska

14) 17-19 September 2018, The use of physicochemical methods, FTIR spectroscopy and chemometric analysis to assess the quality of selected monofloral honeys. Kędzierska-Matysek M., Matwijczuk A.P., Niemczynowicz A., Matwijczuk A.S., Czernel G., Florek M., Wolanciuk A., Litwińczuk A., Skałecki P., uczestnictwo w konferencjiPOSTER i publikacja12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plants & Climate”, Lublin, Polska

15) 17-19 September 2018, Green synthesis of silver nanoparticles Rusing aqueous honey solutions of various concentrations. Czernel G., Kędzierska-Matysek M., Matwijczuk A., Florek M., Terpiłowski K., Matwijczuk A., Rudaś M., Barłowska J., Litwińczuk A., uczestnictwo w konferencjiPOSTER i publikacja12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plants & Climate”, Lublin, Polska

16) 17-19 September 2018, Impact of storage temperature and time on oil obtained from Moldavian dragonhead – spectroscopic and chemometric studies. Matwijczuk A., Oniszczuk T., Matwijczuk A., Gładyszewska B., Kocira S., Niemczynowicz A., Oniszczuk A., Wójtowicz A., Comrzyński M., uczestnictwo w konferencjiPOSTER i publikacja12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plants & Climate”, Lublin, Polska

17) 17-19 September 2018, Spectroscopy, kontent analysis and multivariate analysis in determining the impact of storage conditions on Moldavian dragonhead oil. Matwijczuk A., Oniszczuk T., Matwijczuk A., Chruściel E., Kocira S., Niemczynowicz A., Kocira A., Wójtowicz A., Combrzyński M., uczestnictwo w konferencjiPOSTER i publikacja12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plants & Climate”, Lublin, Polska

18) 17-19 September 2018, Effect of extrusion-cooking conditions on pasting properties of extruded white and red bean seeds. Mitrus M., Wójtowicz A., Kocira S., Kasprzycka A., Szparaga A., Oniszczuk T., Combrzyński M., Kupryniuk K., Matwijczuk A., uczestnictwo w konferencjiPOSTER i publikacja12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plants & Climate”, Lublin, Polska

19) Kraków, 24-25 WRZEŚNIA 2018 Konferencja Naukowa „ŻYWNOŚĆ A SKŁADNIKI BIOAKTYWNE” – poster i streszczenie.

20) Kraków, 24-25 WRZEŚNIA 2018 Konferencja Naukowa „ŻYWNOŚĆ A SKŁADNIKI BIOAKTYWNE” – poster i streszczenie.

2017

21) XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne w Kazimierzu Dolnym, 3 – 4 lipca 2017, “Spektroskopia FTIR w badaniach aktywności biologicznej pochodnej 1,3,4-tiadiazolu: 4-(5-heptyl-1,3,4-tiadiazol-2-yl)benzeno-1,3-diolu (HTDBD)”, Dariusz Kluczyk, Mirosława Schoenborn, Arkadiusz Matwijczuk, Andrzej Niewiadomy, Mariusz Gagoś; Polska

22) Conference: XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy, 09/2017, “Spectroscopic study of amphotericin B copper complex and its interactions with phospholipid monolayers at the air–water interface”, Grzegorz Czernel, Marta Arczewska, Arkadiusz Matwijczuk, Paulina Duda, Barbara Chudzik, Mariusz Gagoś; Polska

23) International Scientific Conference “Contemporary Research Trends in Agricultural Engineering”, 25-27 wrzesień, Kraków, 2017, “Application of FTIR spectroscopy for analysis of the quality of quality honey”, Monika Kędzierska-Matysek, Arkadiusz Matwijczuk, Mariusz Florek, Joanna Barłowska, Anna Wolanciuk, Alicja Matwijczuk, Radosław Walkowiak, Bożena Gładyszewska ; Polska

24) International Scientific Conference “Contemporary Research Trends in Agricultural Engineering”, 25-27 wrzesień, Kraków, 2017, “Spectroscopic studies of the quality of WCO (Waste Cooking Oil) fatty acid methyl esters”, Arkadiusz Matwijczuk, Grzegorz Zając, Dariusz Karcz, Edyta Chruściel, Magdalena Kachel-Jakubowska, Bogusława Łapczyńska-Kordon, Mariusz Gagoś ; Polska

2016

25) XVI Conference of the Polish Biophysical Society Ryn, “Spectroscopic studies of the solvent effects of selected coumarin derivatives and their complexes with d-block metal ions”, A. Matwijczuk, D. Karcz, J. Waś, A. Matwijczuk, A. Sujak, M. Gagoś, B. Creaven, M. Walsh June 28 – July 01, 2016, Polska – Poster, Zobacz na PK

26) XVI Conference of the Polish Biophysical Society Ryn, “Spectroscopic studies of the fluorescence effects of selected 1,3,4-thiadiazole in biologically important model systems”, A. Matwijczuk, D. Kluczyk, D. Karcz, A. Górecki, D. Kamiński, A. Niewiadomy, M. Gagoś June 28 – July 01, 2016, Polska – Poster i WYSTĄPIENIE (j. ang.), Zobacz na PK

27) XVI Conference of the Polish Biophysical Society Ryn, “Spectroscopic studies aimed at detecting photoactive molecules in tissues”, M. Szalkowski, J. Grzelak, M. Schoenborn, A. Matwijczuk, D. Kowalska, S. Winiarczyk, M. Gagoś, S. Maćkowski June 28 – July 01, 2016, Polska – Poster

28) “BADANIA EFEKTÓW FLUORESCENCYJNYCH WYBRANYCH 1,3,4-TIADIAZOLI W MODELOWYCH UKŁADACH O ZNACZENIU BIOLOGICZNYM” wystąpienie na seminarium w zakładzie Biologii Komórki UMCS w Lublinie, 22-04-2016

2015

29) “Spektroskopowe badania wybranych pochodnych chlorofili” Arkadiusz Matwijczuk, Bożena Boroń, Dariusz Karcz, Justyna Furso, Jakub Staroń, Alicja Ratuszna, Beata Myśliwa-Kurdziel, Leszek Fiedor, wystąpienie na seminarium w zakładzie Biologii Komórki UMCS w Lublinie, 30-01-2015

30) 17th Frühjahrssymposium Conference – spring symposium, March 2015, “Spectroscopic investigation into photophysical properties of coumarin-derived transition metal complexes” Joanna Waś, Arkadiusz Matwijczuk, Andrzej Górecki, Alicja Matwijczuk, Bernie Creaven Maureen Walsh, Dariusz Karcz (POSTER)

31) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria rolnicza w ochronie i kształtowaniu środowiska”organizowana w dniach 23-24 września 2015 roku w Lublinie z okazji jubileuszu 45-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, “Kompleksy biologicznie aktywnych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli z jonami metali bloku d – badania spektroskopowe”, Arkadiusz Matwijczuk, Diana Drozd, Dariusz Karcz, Dariusz Kluczyk, Andrzej Niewiadomy, Daniel Kamiński, Mariusz Gagoś, (POSTER).

2014

32) XXVth IUPAC Symposium on Photochemistry, od 13 do 18 lipca, 2014 rok w Bordeaux, Francja,

33) Uroczyste otwarcie Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konferencja Challenges of Biotechnology in 21st Century, 13-15 Maj 2014 rok, Kraków,

34) Szkolenia – konferencja z metod CD – Circular dichroism (metody ECD, VC, ROA), “CHIRALNOŚĆ – Struktura, spektroskopia, stereochemia i synteza związków biologicznie aktywnych”, Kraków, 26-27.06.2014 rok,

2013

35) XX.Warsztaty Biofizyczne 21-22/V/2013r,

36) XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, „Efekt podwójnej fluorescencji w wybranych 1,3,4-tiadiazolach”, Nałęczów,.26-28/VI/2013 r,

2012

37) Sympozjum: Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości, UMCS w Lublinie Wydział Chemii, 12 – 14 czerwiec 2012 r,

38) XIX.Warsztaty Biofizyczne 4 – 5/VI/ 2012r,

39) V Ogólnopolskie Seminarium „Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym”, Toruń, 1-3 grudnia 2012,

2011

40) XVIII.Warsztaty Biofizyczne 24-25/V/2011r, „Zjawisko podwójnej fluorescencji w wybranych 1,3,4-tiadiazolach”,

41) IV Ogólnopolskie Seminarium „Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym”, „Skąd się biorą kolory, czyli o chemii, biologii i fizyce”, Toruń, 1-3 grudnia 2011,

42) Sympozjum: Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości, UMCS w Lublinie Wydział Chemii, Lublin czerwiec 2011 r.,

43) 8th European Biophysics Congress, Budapeszt, Węgry 23-27 sierpień 2011,

2010

44) XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, Poster i doniesienie konferencyjne, Łódź, 28–30 września 2010,

45) Obchody Jubileuszu 40-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie, 22-24 wrzesień 2010 r, Wykład

46) XVII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz nad Wisłą, 10 – 11 czerwiec 2010 r.

2009

47) The influence of potassium and sodium ions on the aggregation process of antibiotic amphotericin B in aqueous solution, M. Arczewska, M. Gagoś, W. I. Gruszecki, M. Dalla Serra, A. Matwijczuk, Europejski Kongres Biofizyczny (7th European Biophysics Congress Genoa) 10-15.07.2009 r. Genua, Włochy, European Biophysics Journal, Volume 38, Suppl. 1, 2009, s. 68. (poster i komunikat).

48) Matwijczuk, A., Gagoś, M., Gruszecki, W.I., Niewiadomy, A.: “Efekty oddziaływania 1,3,4-tiadiazoli z błonami lipidowymi.” „XVI Lubelskie Warsztaty Biofizyczne”, 1-2 czerwiec 2009, Kazimierz nad Wisłą – referat

2008

49) Fizyka w badaniach rolniczych : (60 lat Katedry Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin 12-13 czerwca 2008 : referaty i doniesienia – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego,

50) Błony biologiczne : konferencja naukowo-szkoleniowa, Szklarska Poręba, 16-18 maja 2008 / Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

2007

51) XIV Szkoła Zimowa „ Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie” połączona z jubileuszem XXX-lecia Wydziału Agroinżynierii AR Kraków. Kraków- Zakopane 12-16 lutego 2007. Główny organizator: prof. dr hab. Rudolf Michałek, Czł. Rzeczywisty PAN.

2006

52) Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze “Agrolaser 2006” : doniesienia i referaty. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Lublin, 2006, 5-7 września,

53) XX Letnia Szkoła metodologii nauk Zakopane 15–18 maja 2006 rok. Główny organizator: prof. dr hab. Stanisław Pabis.


Scientific activity:
Keywords:

molecular spectroscopy, biochemistry, bioactive compounds, 1,3,4-thiadiazoles, 1,2,4-triazoles, molecular aggregation, model lipid membranes, Liposomes, fluorescence, TCSPC (Lifetimes – Time Correlated Single Photon Counting ), FTIR, Raman, CD, Photophysics, Spectral Analysis, Light Scattering, Coumarins, Hydrogen Bonding, Intermolecular Interactions, Solvent Effect, Grams AI, Experimental Physics


Topics:

Dual fluorescence effects in 1,3,4-thiadiazole derivative, Spectroscopic studies on coumarin-derived transition metal complexes, keto-enol tautomerism in 1,3,4-thiadiazole derivatives, spectroscopic studies of photosynthetic pigments, spectroscopic studies of high pressure effects


Dane kontaktowe:

Arkadiusz Matwijczuk
e-mail: arkadiusz.matwijczuk@up.lublin.pl
tel. +48 81 445 65 64
Zakład Biofizyki w Katedrze Fizyki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pokój nr 12