Cooperation

1. Department of Cell Biology, UMCS in Lublin (prof. dr hab. Mariusz Gagoś, mgr Dariusz Kluczyk)

2. Department of Biophysics, Institute of Physics Maria Curie-Sklodowska University in Lublin (prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki, dr hab. Rafał Luchowski)

3. Department of Analytical Chemistry, Cracow University of Technology (Dr. Dariusz Karcz)

4. Zakład Fizyki Stosowanej, Katedry Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (prof. dr hab. Bożena Gładyszewska)

5. Department of Chemistry, University of Life Sciences in Lublin (prof. Dr hab. Andrzej Niewiadomy, dr Alicja Skrzypek)

6.Department of Physical Biochemistry, Jagiellonian University in Cracow ((PhD. Andrzej Górecki))

7. Department of Theoretical Chemistry, Jagiellonian University in Cracow (prof. dr. Peteletz Piotr and Marcin Makowski))

8. Department of Physics Education Methodology and Laboratory Physical Experiment Methodology, Nicolaus Copernicus University in Toruń ((prof. Dr. Grzegorz Karwasz))

9. Department of Machine Operation and Management of Production Processes, University of Life Sciences ((PhD. Magdalena Kachel-Jakubowska))

10. Katedra Fizyki Relatywistycznej, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (dr Agnieszka Niemczynowicz)

11. Institute of Technology Tallaght, , Centre of Applied Science for Health, Dublin, Ireland (Dr. Bernie Creaven)

12. Faculty of Food Science, Department of Food Engineering and Process Management, SGGW in Warsaw (dr. Katarzyna Samborska)

13. Department of Crystallochemistry, University of Warsaw (prof. Dr hab. Krzysztof Wozniak and Dr Anna Hoser)

14. Department of Plant Physiology and Biochemistry, Jagiellonian University in Cracow (prof. Dr hab. Leszek Fiedor, Bożena Boroń)

15. Department of Energy and Mass Transport, University of Life Sciences (dr hab. inż. Grzegorz Zając)

16. Department of Optoelectronics, Nicolaus Copernicus University in Toruń (prof. Dr. Sebastian Maćkowski)

17. Department of Pharmacognosy with Medicinal Plant Laboratory, Medical University of Lublin, (Assoc. Agnieszka Ludwiczuk)

18. Department of Mechanical Engineering and Agrophysics, University of Agriculture in Cracow ((Assoc. Boguslaw Łapczyńska-Kordon)

19. Department of Agricultural Machinery, University of Life Sciences ((PhD. Mariusz Szymanek))

20. Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dr hab Mariusz Florek, prof UP, dr Monika Kędzierska-Matysek)

21. Zakład Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dr hab Tomasz Oniszczuk)

22. Zakład KRYSTALOGRAFII (dr hab Daniel Kamiński)

23. Department of Plant Physiology and Biochemistry, Jagiellonian University in Cracow (Dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel)

24. Ma Chung Research Center for Photosyntetic Pigments (Dr Heriyanto)