CV


Personal Information

Name: Arkadiusz, Paweł Matwijczuk, Date and place of birth 6 January 1981, Zawiercie, Marital Status: Married, E-mail: arkadiusz.matwijczuk@up.lublin.pl


Zatrudnienie

1. Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne (1 kwiecień 2019).
2. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (28 Grudzień 2018).
3. Samodzielny fizyk w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin Uniwersytetu Jagiellońskiego, współwykonawca projektu badawczego (jako post-doc) TEAM/2010-5/3 pt. „Model photosynthetic pigments and complexes in photodynamic therapy and solar energy conversion„ w grupie prof. dr hab. Leszka Fiedora (2013-2015).
4. Adiunkt w Katedrze Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2013-2018).
5. Asystent w Katedrze Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (X-2005-2013).

Education

1. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Grudzień 2018),

2. Doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie biofizyki (16-XI-2018),
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Title of the scientific achievement : „Mechanism of Dual Fluorescence in the group of 1,3,4-Thiadiazoles with the function of 5-benzene-1,3-diol”.
3. PhD in Sciences: Physics, (28, January 2013).
Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science, University of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.
Supervisor: Prof. dr. hab. Mariusz Gagos,
PhD thesis: „Spectroscopic studies of the molecular organization of selected 1,3,4-thiadiazoles in model systems
4. Master in Computer Physics (2005),
Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science, University of Maria Curie-Sklodowska University.
Supervisor: Professor dr. Krzysztof Pomorski
Thesis: “The design of a multimedia textbook of physics in HTML and PHP: elements of a special theory of relativity”.


Udział w komisjach:

1. Członek Komisji Nauk Inżynieryjno-Technicznych Oddziału PAN Lublin – 5-III-2019 rok.
2. Członek Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Pilipiuk (RW 18.01.2019 r.) – obrona 8-III-2019r.


Fellowships (post-doc):

1. 01-04-2013 to 30-1-year, co-researcher in a project (post-doc) TEAM/2010-5/3 “Model photosynthetic pigments and complexes in photodynamic therapy and solar energy conversion ” in the team of prof. dr. Leszek Fiedor, Jagiellonian University in Cracow..

2. Four-week internship in the Department of Optoelectronics, Institute of Physics, Nicolaus Copernicus University in Torun, under the supervision of Dr. Sebastian Maćkowski, Professor of. Nicolaus Copernicus University in Torun (training in fluorescence methods – fluorescence lifetimes) – summer: from 1-VII-2012


Participation in research projects/GRANTS, SCIENTIFIC PROJECTS & SCHOLARSHIPS::

1. co-researcher in a project (MNiSW), grant number N N401 015035 – Medical Biology/Pharmacology; 2008-2011; title: “Role of metal, alkaline earth, and transitional ions in the process of amphotericin B aggregation in model biological systems.” Head of the grant: Prof. dr. Mariusz Gagos, UMCS

2. from 01-04-2013 to 30-1-2015, co-researcher in a project (post-doc) TEAM/2010-5/3 „Model photosynthetic pigments and complexes in photodynamic therapy and solar energy conversion„ in the team of prof. dr. Leszek Fiedor, Jagiellonian University in Cracow.

3. III-2019 – Member of Cost Action ARBRE-MOBIEU (CA 15126) 


H-Index: 12

Sum of Times Cited / without self citations: 123, (SCOPUS, Web of Science & Google Scholar)

Ilość wszystkich publikacji: 50


Patents and patent applications:

2017

1. Gagoś M., Chudzik B., Niewiadomy A., Matwijczuk A., Czernel G., Karpińska M., Kompozycja do zwalczania infekcji grzybiczych. 2017. Numer zgłoszenia: P-421946.


Opiekun Pracowni Spektroskopii w Katedrze Biofizyki (od styczeń 2019)


Reviewed articles for:

1. MOLECULES (V-2017) (MDPI, Impact Factor: 2.749)
2. Bioengineered (2017)(Taylor&Francis, Impact Factor: 1.691)
3. International Journal of Molecular Sciences (2017) (MDPI, Impact Factor: 3.226)
4. MOLECULES (X-2017) (MDPI, Impact Factor: 2.861)
5. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (XII-2017)
6. MOLECULES (XII-2017) (MDPI, Impact Factor: 2.861)
7. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (I-2018)
8. International Journal of Molecular Sciences (I-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.226)
9. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (I-2018)
10. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (II-2018)
11. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (II-2018)
12. MOLECULES (II/III-2018) (MDPI, Impact Factor: 2.861)
13. Journal of Molecular Graphics and Modelling (III/IV-2018) (Elsevier, Impact Factor: 1.754)
14. MOLECULES (IV-2018) (MDPI, Impact Factor: 2.861)
15. POLYMERS (IV-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.364)
16. Current Research In International Journal Of Analytical And Bioanalytical Techniques (IV-2018)
17. Luminescence: The Journal of Biological and Chemical Luminescence (© John Wiley & Sons Ltd, Impact Factor: 1.509, IV-2018)
18. International Journal of Molecular Sciences (IV-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.226)
19.Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (IV-2018)
20.RSC Advances (RSC, Impact Factor: 3.108, V-2018)
21. MOLECULES (V-2018) (MDPI, Impact Factor: 2.861) 
22. Research on Chemical Intermediates (V-2018) (Impact Factor: 1.369)
23. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VI-2018)
24. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VI-2018)
25. Luminescence: The Journal of Biological and Chemical Luminescence (© John Wiley & Sons Ltd, Impact Factor: 1.509, VI-2018) – R2
26. International Journal of Molecular Sciences (VI-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.226) – R2
27. Journal of Molecular Graphics and Modelling (VI-2018) (Elsevier, Impact Factor: 1.754) – R2
28. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VI-2018)
29. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VII-2018)
30. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VII-2018)
31. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VIII-2018)
32. MOLECULES (VIII-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
33. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VIII-2018)
34. New Journal of Chemistry (IX-2018) (RCS, IF: 3.201)
35. MOLECULES (IX-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
36. MOLECULES (X-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
37. MOLECULES (XI-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
38. MOLECULES (XII-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
39. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (XII-2018)
40. Dyes and Pigments (I-2019) (Impact Factor: 3.767)
41. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (I-2019)
42. MOLECULES (I-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
42. MOLECULES (II-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
44. MOLECULES (III-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
45. International Journal of Molecular Sciences (III-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.687)
46. MOLECULES (III-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098)

47. Materials (III-2019) (MDPI, Impact Factor: 2.467)

48. MOLECULES (III-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
49. MOLECULES (IV-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
50
. Research on Chemical Intermediates (IV-2019) (Impact Factor: 1.674)
51. Sensors (IV-2019) (MDPI, Impact Factor: 2.475)
52. MOLECULES (IV-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
53. International Journal of Molecular Sciences (IV-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.687)
54. Bioengineerin (IV-2019) (MDPI, Indexed in BIOSIS (Web of Science) and PubMed)
55. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (IV-2019)
56. Foods (IV-2019) (MDPI)
57. MOLECULES (IV-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
58. MOLECULES (V-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
59. MOLECULES (V-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098
60. Foods (V-2019) (MDPI)
61. MOLECULES (V-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098
62. Bioengineerin (V-2019) (MDPI, Indexed in BIOSIS (Web of Science) and PubMed)
63. Nanomaterials (V-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.811)
64. Nutriens (VI-2019) (MDPI, Impact Factor: 4.196)
65. Foods (VII-2019) (MDPI)
66. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VII-2019)
67. Nanomaterials (VII-2019, MDPI, IF: 4.034)


Zgłoszone struktury krystalograficzne do Cambridge Structural Database

1. D. Kamiński, A. A. Hoser, M. Gagoś, A. Matwijczuk, M. Arczewska, A. Niewiadomy, K. Woźniak, K, 2015. CCDC 768785: Experimental Crystal Structure Determination DOI: http://dx.doi.org/10.5517/cctszj2.
2. D. Kamiński, A. A. Hoser, M. Gagoś, A. Matwijczuk, M. Arczewska, A. Niewiadomy, K. Woźniak, 2015. CCDC 768787: Experimental Crystal Structure Determination, DOI: http://dx.doi.org/10.5517/cctszl4.
3. D. Kamiński, A. A. Hoser, M. Gagoś, A. Matwijczuk, M. Arczewska, A. Niewiadomy, K. Woźniak, 2015. CCDC 768786: Experimental Crystal Structure Determination, DOI: http://dx.doi.org/10.5517/cctszk3.
4. A. A. Hoser, D. Kamiński, A. Matwijczuk, A. Niewiadomy, M. Gagoś, K. Woźniak, 2015. CCDC 908169: Experimental Crystal Structure Determination, DOI: http://dx.doi.org/10.5517/cczh0s7.
5. A. A. Hoser, D. Kamiński, A. Matwijczuk, A. Niewiadomy, M. Gagoś, K. Woźniak, 2015. CCDC 908170: Experimental Crystal Structure Determination, DOI: http://dx.doi.org/10.5517/cczh0t8.
6. A. A. Hoser, D. Kaminski, A. Matwijczuk, A. Niewiadomy, M. Gagoś, K. Woźniak, 2015. COD ID 7209278, http://www.crystallography.net/information_card.php?cif=7209278.
7. A. A. Hoser, D. Kamiński, A. Matwijczuk, A. Niewiadomy, M. Gagoś, K. Woźniak, 2015. COD ID 7209279 http://www.crystallography.net/information_card.php?cif=7209279.
8. D. Karcz, A. Matwijczuk, D. Kamiński, 2018. Summary of Data CCDC 1845297.


Supervision of degree studies:

a) licencjackich
1. Auxiliary supervisor of an engineering study by Diana Drozd, Faculty of Chemical Engineering and Technology, Cracow University of Technology: “Synthesis and spectroscopy of 1,3,4-thiadiazole metalloderovatives” 2016,
2. Auxiliary supervisor of an engineering study by Klaudia Sady, APiŚ student, Cracow University of Technology, 2016/2017,
3. Auxiliary supervisor of an engineering study by Edyta Janik, APiŚ student Cracow University of Technology, 2016/2017,
4. Supervisor for Sawa Wójtowicz, student of Chemical and Process Engineering, Faculty of WIP, University of Life Sciences in Lublin; “Spectroscopic studies of quality honey” 2016-2018,
5. Supervisor for Lidia Adwent, student of Chemical and Process Engineering, Faculty of WIP, University of Life Sciences in Lublin. “Spectroscopic and microcalorimetric studies of the quality of bee wax”, 2016-2018,
6. Auxiliary supervisor of an engineering study by Furmińska Agnieszk, student Cracow University of Technology, pt. “Otrzymywanie i spektroskopia wybranych pochodnych kwasu kumaryno-3-karboksylowego”, 2017/2018,
7. Auxiliary supervisor of an engineering study by Piwko Patrycja, student Cracow University of Technology, pt. „Badanie produktów reakcji 7,8-dihydroksy-4-metylokumaryny z hydrazyną”, 2017/2018,
8. Auxiliary supervisor of an engineering study by Ormaniec Pauliny, student Cracow University of Technology, pt. „Badanie produktów reakcji formylowania 7-hydroksy-4-metylokumaryny”, 2017/2018,
9. Promotor pomocniczy Pani Sabina Sitarz, studentki Politechniki Krakowskiej, pt. „Spektroskopia formylopochodnej kumaryny otrzymanej w reakcji Vilsmeyera-Haacka”, 2018/2019,
10. Promotor pomocniczy Pani Patrycja Gajek, studentki Politechniki Krakowskiej, pt. „Otrzymywanie i spektroskopia wybranej pochodnej 2-amino-1,3,4-tiadiazolu”, 2018/2019,

b) Master

11. Promotor pomocniczy pracy magisterskiej Pani Katarzyny Czaja, studentki kierunku TSiGO (Technologie Środowiska i Gospodarka Odpadmi – II-stopień) Politechniki Krakowskiej, Izolacja i spektroskopowa charakteryzacja przykładowego związku z serii hybryd kumarynowo-tiadiazolowych, 2018.
12. Promotor pomocniczy pracy magisterskiej Pani Edyty Janik, studentki kierunku TSiGO (Technologie Środowiska i Gospodarka Odpadmi – II-stopień) Politechniki Krakowskiej, Otrzymywanie i spektroskopia metalokompleksów z biologicznie aktywnym ligandem tiadiazolowym, 2018.
13. Promotor pomocniczy pracy magisterskiej Pani Diany Drozd, studentki kierunku APiŚ (stopień II) Politechniki Krakowskiej, 2017,
14. Promotor pomocniczy pracy magisterskiej pt.”Pochodne kwasu kumaryno-3-karboksylowego jako ligandy w syntezie metalokompleksów z jonami metali bloku d”, Pana Macieja Masłowskiego, studenta kierunku APiŚ (stopień II) Politechniki Krakowskiej, 2017,
15. Help in the thesis written by Radosław Walkowiak, student of Applied Biology, University of Life Sciences in Lublin; “Spectroscopic study of the molecular organization of 2-(4-fluoro-phenylamino)-5-(2,4-dihydroxybenzene)-1,3,4-thiadiazole (FABT) in biologically relevant model systems,” 2009

c) Doctoral
16. Auxiliary supervisor of the doctoral study by Dariusz Kluczyk, Faculty of Biology and Biotechnology UMCS – 2017.
Temat pracy doktorskiej: “Analiza spektroskopowa organizacji molekularnej wybranych 1,3,4-tiadiazoli oraz efektów ich działania w badaniach in vivo w modelu hipoksji normobarycznej u szczurów.“.
Dziedzina: nauki biologiczne. Dyscyplina: biotechnologia.
Data obrony: 20.12.2017 r. (Rada Wydziału – 20.12.2017 r.).


Recenzje prac:

a) licencjackich:

1. Recenzja pracy licencjackiej pani Kingi Suchmiel – II-2019r.
2. Recenzja pracy licencjackiej pana Mateusza Leśnowolskiego- V-2019r.


Languages:

1. English language, certificate TELC B1 (2012 year)


Awards and scholarships:

1) Lublin Marshal’s Scholarship “Scholarships for doctoral students”, 2011
2) Rector of UP in Lublin (II degree), 2010,
3) Rector of UP in Lublin (III degree), 2011,
4) Stypendium uczelniane, 2011,
5) Rector of UP in Lublin (II degree), 2013,
6) Rector of UP in Lublin (II degree), (for awarded doctoral thesis), 2014,
7) Rector of UP in Lublin (II degree), 2015,
8) Rector of UP in Lublin (II degree), 2016,
9) Nagroda Rektora UP w Lublinie (IIo), 2017
10) Nagroda Rektora UP w Lublinie (IIo), 2018


Popularization of Science

1. Participation in a physics popularization project: The Magic of Light (2009). VI Lublin Science Festival (1 edition – 700 participants)

2. Participation in a physics popularization project: The Magic of Light II (2010). VII Lublin Science Festival (1 edition – 600 participants)

3. Head of a physics popularization project “Magnetism and life on Earth”. VII Lublin Science Festival (scientific picnic) (2010)

4. Popularization of physics at Children’s University in Lublin UNIKIDS “Why is physics so interesting?” (1 edition – 200 participants) (2010) (Lecture in the Science Festival)

5. Design and management of a series of 10 physics-popularization scientific workshops for children. Children’s University in Lublin (UNIKIDS) (2010/2011 – 10 editions – 90 participants)

6. Design and management of a series of 10 physics-popularization scientific workshops for children. Children’s University in Lublin (UNIKIDS) (2011/2012 – 10 editions – 90 participants)

7. Head of a physics popularization project “Give me a point of support and I will move the Earth”: VIII Lublin Science Festival (scientific picnic) (2011)

8. Head of a physics popularization project “PHYSICS and proecological energy sources”, IX Lublin Science Festival (scientific picnic) (2012)

9. Head of a physics popularization project “Alternative energy sources in nature”: VIII Lublin Science Festival (scientific picnic) (2015)

10. Head of a physics popularization project “Physics of an experiment”: VIII Lublin Science Festival (scientific picnic) (2015)

11. Head of a physics popularization project “Learn physics through fun!”: VIII Lublin Science Festival (scientific picnic) (2016)

12. Head of a physics popularization project “Energy transformations in natural energy sources”: VIII Lublin Science Festival (scientific picnic) (2016)

13. Kierownik projektu popularyzującego fizykę „Fizyka w Eksperymentach”:. XII Lubelski Festiwal Nauki (piknik naukowy), “Nauka – między tradycją
a współczesnością” (2017)

14. Współwykonawca projektu popularyzującego fizykę „Odnawialne źródła energii dostępne w naturze ”:. XII Lubelski Festiwal Nauki (piknik naukowy), “Nauka – między tradycją
a współczesnością” (2017)

15. Dwie serie pokazów promujących fizykę w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Orędowników Pokoju w OświęcimiuCiekawa Fizyka”, pokazy z wykładem na zaproszenie, 23-V-2018 rok

16. Dwie serie pokazów promujących fizykę w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Zofii Kossak w OświęcimiuCiekawa Fizyka”, pokazy z wykładem na zaproszenie, 23-V-2018 rok

17. Kierownik (zgłoszonego) projektu popularyzującego fizykę “Ciekawa Fizyka” podczas XV Lubelskiego Festiwalu Nauki (piknik naukowy) Człowiek inspiracją nauki”, 16-IX-2018 rok

18. Współwykonawca (zgłoszonego) projektu popularyzującego fizykę “Odnawialne źródła energii dostępne w naturze” podczas XV Lubelskiego Festiwalu Nauki (piknik naukowy) Człowiek inspiracją nauki”, 16-IX-2018 rok

19. Dwie serie pokazów promujących fizykę dla uczniów klas II i III o profilu matematyczno-fizycznym z Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki z Hrubieszowa, 16-VI-2019 rok


Reviewer (member of the Editorial Board) in):

1. Molecular Biophysics and Biochemistry MBB (from 2016)
2. Medical Research and Innovations (MRI) (from 2016)
3. SRL Bioanalysis & Biomedicine (from 2017)
4. Journal of Cancer Clinical Trials (from 2017)
5. Inorganic Chemistry and Analytical Biochemistry Journal (from 2017)
6. SCIOL Biotechnology (from 2017)
7. Journal of Molecular Science (from 2017)
8. Journal of Cell Biology and Metabolism (from 2017)
9. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (from 2017)
10. International journal of Analytical and Bioanalytical Techniques (from 2017)


Organizational activity

1. Co-organization of XX Biophysical Workshops 21-22 May 2013, Kazimierz; treasurer and co-organizer
2. 2010 – 2013 Treasurer of the Lublin Branch of the Polish Biophysical Society
3. Co-organization of XIX Biophysical Workshops 4 – 5/VI/ 2012, Kazimierz, treasurer and co-organizer
4. Head of a physics popularization project “PHYSICS and proecological energy sources”, IX Lublin Science Festival (scientific picnic) (2012)
5. Design and management of a series of 10 physics-popularization scientific workshops for children. Children’s University in Lublin (UNIKIDS) (2011/2012 – 10 editions – 90 participants)
6. Design and management of a series of 10 physics-popularization scientific workshops for children. Children’s University in Lublin (UNIKIDS) (2010/2011 – 10 editions – 90 participants)
7. Head of a physics popularization project “Give me a point of support and I will move the Earth”: VIII Lublin Science Festival (scientific picnic) (2011)
8. Co-organization of XVIII Biophysical Workshops 24-25- May 2011, Kazimierz, treasurer and co-organizer
9. since 2010: member of Polish Biophysical Society
10. Participation in a physics popularization project: The Magic of Light II (2010). VII Lublin Science Festival (1 edition – 600 participants)
11. Head of a physics popularization project “Magnetism and life on Earth”. VII Lublin Science Festival (scientific picnic) (2010)
12. Popularization of physics at Children’s University in Lublin UNIKIDS “Why is physics so interesting?” (1 edition – 200 participants) (2010) (Lecture in the Science Festival)


Professional competence

(postgraduate studies, practice, training, courses, certificates, internships, etc.)

1. from 01-04-2013 to 30-1-2015, co-researcher in a project (post-doc) TEAM/2010-5/3 TEAM/2010-5/3 „Model photosynthetic pigments and complexes in photodynamic therapy and solar energy conversion„ in the team of prof. dr. Leszek Fiedor, Jagiellonian University in Cracow.

2. Training in CD methods – Circular dichroism (ECD, VC, ROA methods), “CHIRALITY – Structure, spectroscopy, stereochemistry and synthesis of biologically active compounds“, Cracow, 26-27.06.2014,

3. Training seminar in MS (LC-MS) methods “Technology in the service of society. New face of LC-MS spectrometry”, Shim-pol (Shimadzu Poland), 1 April 2014, Cracow, Poland

4. Training in fluorescence methods (measurement of fluorescence lifetimes with the TCSPC – Time-Correlated Single Photon Counting method), Department of Physical Biochemistry, Jagiellonian University, from 1-V to 7-V 2013, Cracow,

5. English (TELC B1 certificate (2012))

6. Four-week internship in the Department of Optoelectronics, Institute of Physics, Nicolaus Copernicus University in Torun, under the supervision of Dr. Sebastian Maćkowski, Professor of. Nicolaus Copernicus University in Torun (training in fluorescence methods – fluorescence lifetimes) – summer: from 1-VII-2012,

7. Co-researcher in a project (MNiSW), grant number N N401 015035 – Medical Biology/Pharmacology; 2008-2011; title: “Role of metal, alkaline earth, and transitional ions in the process of amphotericin B aggregation in model biological systems.” Head of the grant: Prof. dr. Mariusz Gagos, UMCS

8. Training in design of computer networks CISCO from 1-10-2004 to 10-06-2005; UMCS, Lublin

9. B2 level English course at Linguaton School in Lublin from 1-10-2011 to 30-03-2013,

10. Advanced English course at Lingosfera school in Cracow, from 1-05-2013 to 15-06-2014.


Member of Science Organizations:

1. Since 2010 – Polish Biophysical Society Branch in Lublin
2. 2010 – 2013 Treasurer of the Lublin Branch of the Polish Biophysical Society


ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-2630-120X


Miscellaneous:

1. English (TELC B1 certificate)
2. Training in design of computer networks CISCO from 1-10-2004 to 10-06-2005; UMCS, Lublin
3. Training in CD methods – Circular dichroism (ECD, VC, ROA methods), “CHIRALITY – Structure, spectroscopy, stereochemistry and synthesis of biologically active compounds“, Cracow, 26-27.06.2014
4. Training seminar in MS (LC-MS) methods “Technology in the service of society. New face of LC-MS spectrometry”, Shim-pol (Shimadzu Poland), 1 April 2014, Cracow, Poland
5. Training in fluorescence methods (measurement of fluorescence lifetimes with the TCSPC – Time-Correlated Single Photon Counting method), Department of Physical Biochemistry, Jagiellonian University, from 1-V to 7-V 2013, Cracow


Interests:

1. Mathematics, quantum chemistry,

2. Website software (PHP, JavaScript, HTML, knowledge of MySQL database, web page positioning techniques),

3. Combat (box and K1) and strength sports (participation in the Polish University Championships in powerlifting, 4th place in the category up to 100 kg (Białystok 2004) and 5th place in the category up to 110 kg (Supraśl 2006))


Scientific activity:
Keywords:

molecular spectroscopy, biochemistry, bioactive compounds, 1,3,4-thiadiazoles, 1,2,4-triazoles, molecular aggregation, model lipid membranes, Liposomes, fluorescence, TCSPC (Lifetimes – Time Correlated Single Photon Counting ), FTIR, Raman, CD, Photophysics, Spectral Analysis, Light Scattering, Coumarins, Hydrogen Bonding, Intermolecular Interactions, Solvent Effect, Grams AI, Experimental Physics


Topics:

Dual fluorescence effects in 1,3,4-thiadiazole derivative, Spectroscopic studies on coumarin-derived transition metal complexes, keto-enol tautomerism in 1,3,4-thiadiazole derivatives, spectroscopic studies of photosynthetic pigments, spectroscopic studies of high pressure effects