List of publications


2018

1) Arkadiusz Matwijczuk, Ewa Janik, Rafał Luchowski, Andrzej Niewiadomy, Wiesław I. Gruszecki, Mariusz Gagoś, Spectroscopic studies of the molecular organization of 4-([ 1,2,4 ] triazolo [ 4,3-a ] pyridin-3-yl)-6-methylbenzene-1,3-diol in selected solvents, Journal of Luminescence, Volume 194, February 2018, Pages 208-218, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2017.10.026, IF 2.686, 35 pkt. Zobacz na ScienceDirect
Cytowana przez: I. “Design, Synthesis and Cytotoxic Evaluation of Novel Chalcone Derivatives Bearing Triazolo…” (Molecules, 2018)

2017

2) Arkadiusz Matwijczuk, Dariusz Kluczyk, Andrzej Górecki, Andrzej Niewiadomy, Mariusz Gagoś, Spectroscopic Studies of Fluorescence Effects in bioactive 4-(5-heptyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1,3-diol and 4-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1,3-diol molecules Induced by pH Changes in Aqueous Solutions, Journal of Fluorescence, 2017 (Open Access) DOI: 10.1007/s10895-017-2053-y, IF 1.601, 25 pkt. Zobacz na Springer
Cytowana przez: I. “Microwave-Assisted Facile Synthesis, Anticancer…” (Molecules, 2017)

3) Arkadiusz Matwijczuk, Dariusz Karcz, Radosław Walkowiak, Justyna Furso, Bożena Gładyszewska Sławomir Wybraniec, Andrzej Niewiadomy, Grzegorz P. Karwasz, Mariusz Gagoś, Effect of Solvent Polarizability on the Keto/Enol Equilibrium of Selected Bioactive Molecules from the 1,3,4-Thiadiazole Group with a 2,4-Hydroxyphenyl Function, Journal of Physical Chemistry A, 2017. 121(7): 1402-1411, IF 2.883, 30 pkt.  Zobacz na ACS Publications
Cytowana przez: I. “Substituent effects on the stability of 1,4-benzodiazepin-2-one tautomers. A density functional study” (International Journal of Quantum Chemistry, 2017)

4) Dariusz Karcz, Arkadiusz Matwijczuk, Bożena Boroń, Bernadette Creaven, Leszek Fiedor, Andrzej Niewiadomy, Mariusz Gagoś, Isolation and spectroscopic characterization of Zn(II), Cu(II), and Pd(II) complexes of 1,3,4-thiadiazole-derived ligand, Journal of Molecular Structure 1128(15) 2017, 44–50 (Lista A), IF: 1.780, MNiI: 20Zobacz na ScienceDirect
Cytowana przez: I. “Microwave-Assisted Facile Synthesis, Anticancer…” (Molecules, 2017)

5) Arkadiusz Matwijczuk, Dariusz Karcz, Dariusz Kluczyk, Sławomir Wybraniec, Alicja Matwijczuk, Andrzej Niewiadomy, Mariusz Gagoś Spectroscopic studies of dual fluorescence effects in a selected 1,3,4-thiadiazole derivative in organic solvents and aqueous solutions (“Badania spektroskopowe efektów podwójnej fluorescencji w wybranym związku z grupy 1,3,4-tiadiazoli w rozpuszczalnikach organicznych oraz roztworach wodnych”), TECHNICAL TRANSACTIONS, CHEMISTRY 3/2017 (Czasopismo Techniczne, CHEMIA) (Lista B), MNiI: 13Zobacz na TECHNICAL TRANSACTIONS

6) Magdalena Kachel-Jakubowska, Arkadiusz Matwijczuk, Mariusz Gagoś, Analysis of the physicochemical properties of post-manufacturing waste derived from production of methyl esters from rapeseed oil, Przyjęta do: International Agrophysics (Lista A), IF: IF: 1.067, MNiI: 25. Zobacz na International Agrophysics

7) Magdalena Kachel-Jakubowska, Joanna Strubińska, Arkadiusz Matwijczuk, Mariusz Gagoś, Microscopic and spectroscopic analyses of selected agricultural formulations containing various nanostructures, Przyjęta do: Polish Journal of Environmental Studies (Lista A), IF: 0.877, MNiI: 15. Zobacz na Polish Journal of Environmental Studies

8) Arkadiusz Matwijczuk, Grzegorz Zając, Radosław Kowalski, Magdalena Kachel-Jakubowska and Mariusz Gagoś, Spectroscopic studies of the quality of fatty acid methyl esters derived from waste cooking oil, Przyjęta do: Polish Journal of Environmental Studies (Lista A), IF: 0.877, MNiI: 15. Zobacz na Polish Journal of Environmental Studies

9) Arkadiusz Matwijczuk, Dariusz Karcz, Dariusz Kluczyk, Alicja Matwijczuk, Bożena Gładyszewska, Andrzej Niewiadomy i Mariusz Gagoś, Temperature-dependent dual fluorescence effect in 4-(5-heptylo-1,3,4-tiadiazol-2-ilo)benzeno-1,3-diol (C7); Temperaturowe efekty podwójnej fluorescencji 4-(5-heptylo-1,3,4-tiadiazol-2-ilo)benzeno-1,3-diolu (C7), Przyjęta do: Przemysł Chemiczny (Lista A), IF: 0.365, MNiI: 15. Zobacz na Przemysł Chemiczny

10) Agata Dziwulska-Hunek, Marcela Krawiec, Arkadiusz Matwijczuk, Effect of laser light stimulation of Scorzonera Hispanica L. seeds on the content of photosynthetic pigments in leaves, Acta Agroph., 2017, 24(3), 407-419, Przyjęta do: Acta Agrophysica (Lista B), MNiI: 14. Zobacz na Acta Agrophysica

11) Arkadiusz Matwijczuk, Andrzej Górecki, Marcin Makowski, Katarzyna Pustuła, Alicja Skrzypek, Joanna Waś, Andrzej Niewiadomy and Mariusz Gagoś, Spectroscopic And Theoretical Studies of Fluorescence Effects in 2-methylamino-5-(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole Induced by Molecular Aggregation , Journal of Fluorescence (Open Access) (Lista A), IF 1.601, 25 pkt. Zobacz na Springer


2016

12) Arkadiusz Matwijczuk, Dariusz Kluczyk, Andrzej Górecki, Andrzej Niewiadomy, and Mariusz Gagoś, Solvent Effects on Molecular Aggregation in 4-(5-Heptyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1,3-diol and 4-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1,3-diol, Journal of Physical Chemistry B, 2016, 120 (32), 7958–7969, IF: 3.187 , MNiI: 30. Zobacz na ACS Publications
Cytowana przez: I. “Microwave-Assisted Facile Synthesis, Anticancer…” (Molecules, 2017)

II. Wang, Y. et al., Synthesis and identification of novel berberine derivatives as potent inhibitors against TNF-α-induced NF-κB activation. Molecules, 22(8)-2017…” (Molecules, 2017)

13) Dariusz Kluczyk, Arkadiusz Matwijczuk, Andrzej Górecki, Monika M. Karpińska, Mariusz Szymanek, Andrzej Niewiadomy, Mariusz Gagoś, Molecular Organisation of Dipalmitoylphosphatidylcholine Bilayers Containing Bioactive Compounds 4- (5-heptyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl) benzene-1,3-diol and 4-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl) benzene-1,3-diol, Journal of Physical Chemistry B, 2016, IF: 3.187, MNiI: 30. Zobacz na The Journal of Physical Chemistry
Cytowana przez:
I. “Highly selective vapochromic fluorescence of polycarbonate films Doped…” (Journal of Polymer Science, Part B, 2017); II. “Microwave-Assisted Facile Synthesis, Anticancer…” (Molecules, 2017)

14) Arkadiusz Matwijczuk, Dariusz Karcz, Radosław Walkowiak, Alicja Matwijczuk, Andrzej Niewiadomy, Sławomir Wybraniec, Grzegorz P. Karwasz, Mariusz Gagoś, Keto-enol tautomerism of 2-(4-fluorophenyl)-5- -(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole. Spectroscopic studies Tautomeria keto-enolowa w 2-(4-fluorofenylo)- -5-(2,4-dihydroksyfenylo)-1,3,4-tiadiazolu. Badania spektroskopowe, Przemysł Chemiczny 1(10), 2016, 40-44 (Lista B), IF: 0.365, MNiI: 15. Zobacz na Sigma-Not


2015

15) Arkadiusz Matwijczuk, Daniel Kamiński, Andrzej Górecki, Agnieszka Ludwiczuk, Andrzej Niewiadomy, Sebastian Maćkowski, and Mariusz Gagoś, Spectroscopic Studies of Dual Fluorescence in 2-((4-Fluorophenyl)amino)-5-(2,4-dihydroxybenzeno)-1,3,4-thiadiazole, Journal of Physical Chemistry A, 2015, 119 (44), pp 10791–10805, IF: 2.883, MNiI: 30. Zobacz na The Journal of Physical Chemistry
Cytowana przez: I. “Highly selective vapochromic fluorescence…(JOURNAL OF POLYMER SCIENCE, 2017); II. “Hockey-stick-shaped mesogens based on 1,3,4-thiadiazole…(Liquid Crystals, 2017); III. “Microwave-Assisted Facile Synthesis, Anticancer…(Molecules, 2017)

16) Arkadiusz Matwijczuk, Andrzej Górecki, Daniel Kamiński, Beata Myśliwa-Kurdziel, Leszek Fiedor, Andrzej Niewiadomy, Grzegorz P. Karwasz, Mariusz Gagoś, Influence of Solvent Polarizability on the Keto-Enol Equilibrium in 4-[5-(naphthalen-1-ylmethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]benzene-1,3-diol, Journal of Fluorescence, 2015, (Open Access) 25(6), 1867–1874, (Lista A), IF: 1.601, MNiI: 25. Zobacz na Springer Link


2014

17) Dariusz Karcz, Bożena Boroń, Arkadiusz Matwijczuk, Justyna Furso, Jakub Staroń, Alicja Ratuszna and Leszek Fiedor, Lessons from Chlorophylls: Modifications of Porphyrinoids Towards Optimized Solar Energy Conversion Molecules 2014, (Open Access) 19(10), 15938-15954, (Lista A), IF: 2.465, MNiI: 30 Zobacz na NCBI


2013

18) Anna A. Hoser, Daniel M. Kamiński, Arkadiusz Matwijczuk, Andrzej Niewiadomy, Mariusz Gagoś, Krzysztof Woźniak, On polymorphism of 2-(4-fluorophenylamino)-5-(2,4-dihydroxybenzeno)-1,3,4-thiadiazole (FABT). Crystal Ing. Com. 2013, (Lista A), IF: 3.849, MNiI: 35. Zobacz na Royal Society of Chemistry


2012

19) Daniel Kamiński, Arkadiusz Matwijczuk, Damian Pociecha, Ewa Górecka, Andrzej Niewiadomy, Mirosława Dmowska, Mariusz Gagoś, Effect of 2-(4-fluorophenylamino)-5-(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole on the molecular organisation and structural properties of the DPPC lipid multibilayers, 2012, Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes 1818 (11) , pp. 2850-2859, (Lista A), IF: 3.589, MNiI: 35. Zobacz na NCBI

20) Arkadiusz Matwijczuk, Krzysztof Kornarzyński, Stanisław Pietruszewski, Effect of field on seed germination and seedling growth of sunflower, Int. Agrophysics, 2012,26, 271-278 (Lista A), IF: 1.067, MNiI: 25. Zobacz na International Agrophysics

21) Arkadiusz Matwijczuk, Krzysztof Kornarzyński, Stanisław Pietruszewski, Maciej Krupa, Wpływ pola magnetycznego i wody uzdatnianej magnetycznie na wybrane cechy morfologiczne i skład chemiczny siewek słonecznika (Helianthus annuus L.), Acta Agrophysica, 2012, 19(3), 463-475 (Lista A), MNiI: 14. Zobacz na Acta Agrophysica


2011

22) Mariusz Gagoś, Arkadiusz Matwijczuk, Daniel Kamiński, Andrzej Niewiadomy, Radosław Kowalski, Grzegorz P. Karwasz, Spectroscopic studies of intramolecular proton transfer in 2-(4-fluorophenylamino)-5-(2,4-dihydroxybenzeno)-1,3,4-thiadiazole, Journal of Fluorescence, 2011, (Open Access) 21(1): 1-10, (Lista A), IF: 1.601, MNiI: 25. Zobacz na Springer Link


2010

23) Daniel Kamiński, Anna Hoser, Mariusz Gagoś, Arkadiusz Matwijczuk, Marta Arczewska, Andrzej Niewiadomy, and Krzysztof Woźniak, Solvatomorphism of 2-(4-Fluorophenylamino)-5- 2 (2,4-dihydroxybenzeno)-1,3,4-thiadiazole Chloride. Crystal Growth & Design, 2010, 10(8), 3297-383, (Lista A), IF: 4.425, MNiI: 40. Zobacz na ACS Publications


2009

24) Agata Dziewulska-Hunek, Krzysztof Kornarzyński, Arkadiusz Matwijczuk, Stanisław Pietruszewski, Bogusław Szot, Estimation of effect of laser stimulation and variable magnetic field on germination of seeds of amaranthat various temperatures. Int. Agrophysics, 2009,23,3, IF: 1.067, MNiI: 25. Zobacz na Inernational Agrophysics


Sum of Times Cited / without self citations: 62 (Web of Science, Scopus & Google Scholar).


Scientific activity:
Keywords:

molecular spectroscopy, biochemistry, bioactive compounds, 1,3,4-thiadiazoles, 1,2,4-triazoles, molecular aggregation, model lipid membranes, Liposomes, fluorescence, TCSPC (Lifetimes – Time Correlated Single Photon Counting ), FTIR, Raman, CD, Photophysics, Spectral Analysis, Light Scattering, Coumarins, Hydrogen Bonding, Intermolecular Interactions, Solvent Effect, Grams AI, Experimental Physics


Topics:

Dual fluorescence effects in 1,3,4-thiadiazole derivative, Spectroscopic studies on coumarin-derived transition metal complexes, keto-enol tautomerism in 1,3,4-thiadiazole derivatives, spectroscopic studies of photosynthetic pigments, spectroscopic studies of high pressure effects


Dane kontaktowe:

Arkadiusz Matwijczuk
e-mail: arkadiusz.matwijczuk@up.lublin.pl
tel. +48 81 445 65 64
Zakład Biofizyki w Katedrze Fizyki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pokój nr 12