Index

 

Scientific activity:
Keywords:
molecular spectroscopy, biochemistry, bioactive compounds, 1,3,4-thiadiazoles, 1,2,4-triazoles, molecular aggregation, model lipid membranes, Liposomes, fluorescence, TCSPC (Lifetimes – Time Correlated Single Photon Counting ), FTIR, Raman, CD, Photophysics, Spectral Analysis, Light Scattering, Coumarins, Hydrogen Bonding, Intermolecular Interactions, Solvent Effect, Grams AI, Experimental Physics, Biophysics, Photophysics, PeakFit, Dye Chemistry, Photochromism, Proton Transfer


Topics:
efekt podwójnej fluorescencji w pochodnych 1,3,4-tiadiazoli, efekty fluorescencyjne w małych cząsteczkach, badania spektroskopowe kompleksów związków z grupy 7-amino-kumaryn z jonami metalami przejściowych, tautomeria keto-enolowa w pochodnych 1,3,4-tiadiazoli, badania spektroskopowe pigmentów fotosyntetycznych, badania spektroskopowe związków z grupy 1,3,4-tiadiazoli (oraz pochodnych chlorofili) przy użyciu przystawki wysoko ciśnieniowej


Najnowsze/ na czerwono – aktualizacje od 28 marca 2018:

I. Ostatnio opublikowane prace:

1) Kamiński, D.M., Budziak, I., Arczewska, M., Sachadyn-Król, M., Matwijczuk, A., Waśko, A., Gagoś, M., Terpiłowski, K.. Effect of Polyols on the DMPC Lipid Monolayers and Bilayers. BBA – Biomembranes (2018/2019) BBAMEM-18-171R2 (IF 3.438, 35 pkt.) ZAAKCEPTOWANA/ (sierpień-2018)Zobacz

2) Hoser, A., Kamiński, D. M., Skrzypek, A., Matwijczuk, A., Niewiadomy, A.,  Gagoś, M., Woźniak, K., Interplay of inter- and intramolecular interactions in crystal structures of 1,3,4-thiadiazole resorcinol derivatives Crystal Growth & Design, 2018 DOI: 10.1021/acs.cgd.8b00077, IF 4.055, 40 pkt. ZAAKCEPTOWANA (czerwiec-2018)/Zobacz

3) Matysiak, J., Skrzypek, A., Głaszcz, U., Matwijczuk, A., Senczyna, B., Wietrzyk, J., Krajewska-Kułak, E., Niewiadomy, A., Synthesis and Biological Activity of Novel Benzoazoles, Benzoazines and Other Analogs Functionalized by 2,4-Dihydroxypenyl Moiety, Research on Chemical Intermediates 2018, (Lista A), IF: 1.369, MNiI: 25, Zaakceptowana (maj-2018)/Zobacz

4) Samborska, K., Suszek, J., Hać-Szymańczuk, E., Matwijczuk, A., Gładyszewska, B., Chocyk, D., Gładyszewski, G., Gondek, E., Characterization of membrane processed honey and the effect of diafiltration on subsequent spray drying, Journal of Food Process Engineering 2018, (Lista A, DOI: 10.1111/jfpe.12818), IF: 1.955, MNiI: 25Zaakceptowana (kwiecień/maj-2018)/Zobacz

5) Karcz, D., Starzak, K., Matwijczuk, A., …, Niewiadomy, A., et al. , Synthesis, spectroscopy and biological activity of novel Cu(II) and Zn(II) complexes with 1,3,4-thiadiazole derivatives, PrzemChem 2018, (Lista A, DOI:10.15199/62.2018.7.XX), IF: 0.385, MNiI: 15Zaakceptowana (czerwiec-2018)/Zobacz

6) Dziwulska-Hunek, A., Ćwintal, M., …, Matwijczuk, A., et al. , Effect of Stress Caused by Electromagnetic Stimulation on the Fluorescence Lifetime of Chlorophylls in Alfalfa Leaves, Polish Journal of Environmental Studies 2018/9, (Lista A, DOI: ), IF: 0.961, MNiI: 15Zaakceptowana (lipiec-2018/2019)/Zobacz

7) Samborska, K., Kamińska, P., …, Matwijczuk, A., et al. , Membrane Processing in the Sustainable Production of Low-Sugar Apple-Cranberry Cloudy Juice, Applied Sciences 2018/9, (Lista A, DOI: ), IF: 1.689, MNiI: 25Zaakceptowana (lipiec/sierpień-2018)/Zobacz

II. Recenzowane artykuły dla:

20.RSC Advances (RSC, Impact Factor: 3.108, V-2018)
21. MOLECULES (V-2018) (MDPI, Impact Factor: 2.861) 
22. Research on Chemical Intermediates (V-2018) (Impact Factor: 1.369)
23. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VI-2018)
24. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VI-2018)
25. Luminescence: The Journal of Biological and Chemical Luminescence (© John Wiley & Sons Ltd, Impact Factor: 1.509, VI-2018) – R2
26. International Journal of Molecular Sciences (VI-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.226) – R2
27. Journal of Molecular Graphics and Modelling (VI-2018) (Elsevier, Impact Factor: 1.754) – R2
28. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VI-2018)
29. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VII-2018)
30. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VIII-2018)
31. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VIII-2018)
32. MOLECULES (VIII-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
33. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VIII-2018)
34. New Journal of Chemistry (IX-2018) (RCS, IF: 3.201)
35. MOLECULES (IX-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.098)

III. Zgłoszone struktury krystalograficzne do Cambridge Structural Database

8. D. Karcz, A. Matwijczuk, D. Kamiński, 2018. Summary of Data CCDC 1845297.

IV. Popularyzacja nauki

15. Dwie serie pokazów promujących fizykę w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Orędowników Pokoju w OświęcimiuCiekawa Fizyka”, pokazy z wykładem na zaproszenie, 23-V-2018 rok

16. Dwie serie pokazów promujących fizykę w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Zofii Kossak w OświęcimiuCiekawa Fizyka”, pokazy z wykładem na zaproszenie, 23-V-2018 rok

17. Kierownik (zgłoszonego) projektu popularyzującego fizykę “Ciekawa Fizyka” podczas XV Lubelskiego Festiwalu Nauki (piknik naukowy) Człowiek inspiracją nauki”, 16-IX-2018 rok

18. Współwykonawca (zgłoszonego) projektu popularyzującego fizykę “Odnawialne źródła energii dostępne w naturze” podczas XV Lubelskiego Festiwalu Nauki (piknik naukowy) Człowiek inspiracją nauki”, 16-IX-2018 rok

IV. Konferencje i Wystąpienia

6) 21-V-2018Organizacja molekularna 1,3,4-tiadiazaoli z funkcją 2,4-dihydroksyfenylu w rozpuszczalnikach organicznych oraz w układach modelowych o znaczeniu biologicznym“, Seminarium na zaproszenie – Department of Analytical Chemistry (C1), Faculty of Chemical Engineering and Technology, Krakow Technical University, Warszawska 24, 31-155 Krakow, Poland

7) 11-VI-2018Badania spektroskopowe efektów fluorescencyjnych w grupie 1,3,4-tiadiazoli z funkcją 2,4-dihydroksyfenylu“, Seminarium na zaproszenie – Katedra Fizyki Relatywistycznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

8) 26-29-VI-2018, uczestnictwo w konferencji – POSTER i publikacja „The First International Scientific Conference on Ecological and Environmental Engineering”, Kraków, Polska

9) 17-19 September 2018, uczestnictwo w konferencji – POSTER i publikacja12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plants & Climate”, Lublin, Polska

V. Konferencje i Wystąpienia

Sum of Times Cited / without self citations: 78, (Web of Science), 78 (Web of Science, Scopus & Google Scholar)

Ilość wszystkich publikacji: 37


Contact details:

Arkadiusz Matwijczuk
e-mail: arkadiusz.matwijczuk@up.lublin.pl
tel. +48 81 445 65 64
Department of Biophysics,
University of Life Sciences in Lublin,
Akademicka 13, 20-950 Lublin, room number 12