Badania

1. Badania efektów fluorescencyjnych (podwójnej fluorescencji) wybranych związków z grupy 1,3,4-tiadiazoli w środowisku wodnym, wybranych rozpuszczalnikach organicznych, kryształach oraz modelowych układach o znaczeniu biologicznym. Zobacz opis

2. Badania efektów zmian tautomerii keto/enolowej wybranych związków z grupy 1,3,4-tiadiazoli w rozpuszczalnikach o różnej polarności. Zobacz opis

3. Badania oddziaływań molekularnych wybranych związków z grupy 1,3,4-tiadiazoli w modelowych układach biologicznych (układy liposomalne oraz wielowarstwy lipidowe).

4. Badania kompleksów w/w związków z wybranymi jonami metali bloku d. Zobacz opis

5. Badania kompleksów pochodnych 7-aminokumaryny z wybranymi jonami metali bloku d.

6. Badania spektroskopowe jakości wybranych biopaliw oraz estrów metylowych pochodzenia roślinnego. Zobacz opis

7. Badania jakości miodów oraz wosków pszczelich. Zobacz opis

8. Badania spektroskopowe pochodnych chlorofilowych. Zobacz opis