CV


Informacje osobiste

Imię i nazwisko: Arkadiusz, Paweł Matwijczuk, Data i miejsce urodzenia: 6 styczeń 1981 r. w Zawierciu, Stan cywilny: żonaty, E-mail: arkadiusz.matwijczuk@up.lublin.pl


Zatrudnienie

1. Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne (1 kwiecień 2019).
2. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (28 Grudzień 2018).
3. Samodzielny fizyk w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin Uniwersytetu Jagiellońskiego, współwykonawca projektu badawczego (jako post-doc) TEAM/2010-5/3 pt. „Model photosynthetic pigments and complexes in photodynamic therapy and solar energy conversion„ w grupie prof. dr hab. Leszka Fiedora (2013-2015).
4. Adiunkt w Katedrze Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2013-2018).
5. Asystent w Katedrze Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (X-2005-2013).

Wykształcenie

1. Doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie biofizyki (16-XI-2018),
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Tytuł autoreferatu: „Mechanizm dualnej fluorescencji w grupie 1,3,4-tiadiazoli z funkcją 5-benzeno-1,3-diolu”.
2. Doktor nauk fizycznych, dyscyplina: Fizyka, (28 styczeń 2013)
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Promotor: Prof. dr hab. Mariusz Gagoś,
Temat pracy doktorskiej: „Spektroskopowe badania organizacji molekularnej wybranych 1,3,4-tiadiazoli w układach modelowych”.
3. Magister fizyki w zakresie fizyki komputerowej, (2005)
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Pomorski,
Temat pracy magisterskiej: „Konstrukcja multimedialnego podręcznika fizyki w językach HTML i PHP: elementy szczególnej teorii względności”.


Udział w komisjach:

1. Członek Komisji Nauk Inżynieryjno-Technicznych Oddziału PAN Lublin – 5-III-2019 rok.
2. Członek Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Pilipiuk (RW 18.01.2019 r.) – obrona 8-III-2019r.


Odbyte staże naukowe (post-doc):

1. 01-04-2013 do 30-1-2015 rok, Współwykonawca projektu badawczego (jako post-doc) TEAM/2010-5/3 pt. „Model photosynthetic pigments and complexes in photodynamic therapy and solar energy conversion„ w grupie prof. dr hab. Leszka Fiedora, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

2. Czterotygodniowy staż w Zakładzie Optoelektroniki Instytutu Fizyki UMK w Toruniu pod kierunkiem dr hab. Sebastiana Maćkowskiego, prof. UMK w Toruniu (szkolenie z zakresu metod fluorescencyjnych – czasy życia fluorescencji) latem od 1-VII-2012 rok


Udział w projektach badawczych/GRANTS, SCIENTIFIC PROJECTS & SCHOLARSHIPS::

1. Współwykonawca projektu badawczego (MNiSW), numer grantu N N401 015035 – Biologia Medyczna / farmakologia, lata: 2008-2011, Temat: „Znaczenie jonów metali, ziem alkalicznych i przejściowych w procesie agregacji amfoterycyny B w modelowych układach biologicznych.” Kierownik grantu: Prof. dr hab. Mariusz Gagoś, UMCS

2. 01-04-2013 do 30-1-2015 rok, Współwykonawca projektu badawczego (jako post-doc) TEAM/2010-5/3 pt. „Model photosynthetic pigments and complexes in photodynamic therapy and solar energy conversion„ w grupie prof. dr hab. Leszka Fiedora, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

3. III-2019 – Member of Cost Action ARBRE-MOBIEU (CA 15126) 


H-Index: 12

Ilość cytowań bez samocytowań: 123, (SCOPUS, Web of Science & Google Scholar)

Ilość wszystkich publikacji: 50


Patenty i zgłoszenia patentowe:

2017

1. Gagoś M., Chudzik B., Niewiadomy A., Matwijczuk A., Czernel G., Karpińska M., Kompozycja do zwalczania infekcji grzybiczych. 2017. Numer zgłoszenia: P-421946.


Opiekun Pracowni Spektroskopii w Katedrze Biofizyki (od styczeń 2019)


Recenzowane artykuły dla:

1. MOLECULES (V-2017) (MDPI, Impact Factor: 2.749)
2. Bioengineered (2017) (Taylor&Francis, Impact Factor: 1.691)
3. International Journal of Molecular Sciences (2017) (MDPI, Impact Factor: 3.226)
4. MOLECULES (X-2017) (MDPI, Impact Factor: 2.861)
5. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (XII-2017)
6. MOLECULES (XII-2017) (MDPI, Impact Factor: 2.861)
7. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (I-2018)
8. International Journal of Molecular Sciences (I-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.226)
9. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (I-2018)
10. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (II-2018)
11. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (III-2018)
12. MOLECULES (II/III-2018) (MDPI, Impact Factor: 2.861)
13. Journal of Molecular Graphics and Modelling (III/IV-2018) (Elsevier, Impact Factor: 1.754)
14. MOLECULES (IV-2018) (MDPI, Impact Factor: 2.861)
15. POLYMERS (IV-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.364)
16. Current Research In International Journal Of Analytical And Bioanalytical Techniques (IV-2018)
17. Luminescence: The Journal of Biological and Chemical Luminescence (© John Wiley & Sons Ltd, Impact Factor: 1.509, IV-2018)
18. International Journal of Molecular Sciences (IV-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.226)
19.Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (IV-2018)
20.RSC Advances (RSC, Impact Factor: 3.108, V-2018)
21. MOLECULES (V-2018) (MDPI, Impact Factor: 2.861) 
22. Research on Chemical Intermediates (V-2018) (Impact Factor: 1.369)
23. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VI-2018)
24. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VI-2018)
25. Luminescence: The Journal of Biological and Chemical Luminescence (© John Wiley & Sons Ltd, Impact Factor: 1.509, VI-2018) – R2
26. International Journal of Molecular Sciences (VI-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.226) – R2
27. Journal of Molecular Graphics and Modelling (VI-2018) (Elsevier, Impact Factor: 1.754) – R2
28. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VI-2018)
29. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VII-2018)
30. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VIII-2018)
31. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VIII-2018)
32. MOLECULES (VIII-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
33. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VIII-2018)
34. New Journal of Chemistry (IX-2018) (RCS, IF: 3.201)
35. MOLECULES (IX-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
36. MOLECULES (X-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.098)

37. MOLECULES (XI-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
38. MOLECULES (XII-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
39. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (XII-2018)
40. Dyes and Pigments (I-2019) (Impact Factor: 3.767)
41. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (I-2019)
42. MOLECULES (I-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
43. MOLECULES (II-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
44. MOLECULES (III-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
45. International Journal of Molecular Sciences (III-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.687)
46. MOLECULES (III-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
47. Materials (III-2019) (MDPI, Impact Factor: 2.467)

48. MOLECULES (III-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
49. MOLECULES (IV-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
50. Research on Chemical Intermediates (IV-2019) (Impact Factor: 1.674)
51. Sensors (IV-2019) (MDPI, Impact Factor: 2.475)
52. MOLECULES (IV-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
53. International Journal of Molecular Sciences (IV-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.687)
54. Bioengineerin (IV-2019) (MDPI, Indexed in BIOSIS (Web of Science) and PubMed)
55. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (IV-2019)
56. Foods (IV-2019) (MDPI)
57. MOLECULES (IV-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
58. MOLECULES (V-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
59. MOLECULES (V-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
60. Foods (V-2019) (MDPI)
61. MOLECULES (V-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
62. Bioengineerin (V-2019) (MDPI, Indexed in BIOSIS (Web of Science) and PubMed)
63. Nanomaterials (V-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.811)
64. Nutriens (VI-2019) (MDPI, Impact Factor: 4.196)
65. Foods (VII-2019) (MDPI)
66. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VII-2019)
67. Nanomaterials (VII-2019, MDPI, IF: 4.034)


Zgłoszone struktury krystalograficzne do Cambridge Structural Database

1. D. Kamiński, A. A. Hoser, M. Gagoś, A. Matwijczuk, M. Arczewska, A. Niewiadomy, K. Woźniak, K, 2015. CCDC 768785: Experimental Crystal Structure Determination DOI: http://dx.doi.org/10.5517/cctszj2.
2. D. Kamiński, A. A. Hoser, M. Gagoś, A. Matwijczuk, M. Arczewska, A. Niewiadomy, K. Woźniak, 2015. CCDC 768787: Experimental Crystal Structure Determination, DOI: http://dx.doi.org/10.5517/cctszl4.
3. D. Kamiński, A. A. Hoser, M. Gagoś, A. Matwijczuk, M. Arczewska, A. Niewiadomy, K. Woźniak, 2015. CCDC 768786: Experimental Crystal Structure Determination, DOI: http://dx.doi.org/10.5517/cctszk3.
4. A. A. Hoser, D. Kamiński, A. Matwijczuk, A. Niewiadomy, M. Gagoś, K. Woźniak, 2015. CCDC 908169: Experimental Crystal Structure Determination, DOI: http://dx.doi.org/10.5517/cczh0s7.
5. A. A. Hoser, D. Kamiński, A. Matwijczuk, A. Niewiadomy, M. Gagoś, K. Woźniak, 2015. CCDC 908170: Experimental Crystal Structure Determination, DOI: http://dx.doi.org/10.5517/cczh0t8.
6. A. A. Hoser, D. Kaminski, A. Matwijczuk, A. Niewiadomy, M. Gagoś, K. Woźniak, 2015. COD ID 7209278, http://www.crystallography.net/information_card.php?cif=7209278.
7. A. A. Hoser, D. Kamiński, A. Matwijczuk, A. Niewiadomy, M. Gagoś, K. Woźniak, 2015. COD ID 7209279 http://www.crystallography.net/information_card.php?cif=7209279.
8. D. Karcz, A. Matwijczuk, D. Kamiński, 2018. Summary of Data CCDC 1845297.


Promotorstwa prac:

a) licencjackich
1. Promotor pomocniczy pracy inżynieryjnej Pani Diany Drozd z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechniki Krakowskiej pt. „Synteza i spektroskopia metalopochodnych 1,3,4-tiadiazolu”, 2016,
2. Promotor pomocniczy pracy Inżynierskiej Pani Klaudii Sady, studentki kierunku APiŚ Politechniki Krakowskiej, 2016/2017,
3. Promotor pomocniczy pracy Inżynierskiej Pani Edyty Janik, studentki kierunku APiŚ Politechniki Krakowskiej, 2016/2017,
4. Promotor Pani Sawy Wójtowicz, studentki kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Wydziału WIP Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pt. „Spektroskopowe badania miodów gatunkowych” 2016-2018,
5. Promotor Pani Lidii Adwent, studentki kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Wydziału WIP Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pt. „Spektroskopowe i mikrokalorymetryczne badania jakości wosków pszczelich” 2016-2018,
6. Promotor pomocniczy pracy Inżynierskiej Pani Furmińska Agnieszk, studentki Politechniki Krakowskiej, pt. „Otrzymywanie i spektroskopia wybranych pochodnych kwasu kumaryno-3-karboksylowego”, 2017/2018,
7. Promotor pomocniczy Pani Piwko Patrycja, studentki Politechniki Krakowskiej, pt. „Badanie produktów reakcji 7,8-dihydroksy-4-metylokumaryny z hydrazyną”, 2017/2018,
8. Promotor pomocniczy Pani Ormaniec Pauliny, studentki Politechniki Krakowskiej, pt. „Badanie produktów reakcji formylowania 7-hydroksy-4-metylokumaryny”, 2017/2018,
9. Promotor pomocniczy Pani Sabina Sitarz, studentki Politechniki Krakowskiej, pt. „Spektroskopia formylopochodnej kumaryny otrzymanej w reakcji Vilsmeyera-Haacka”, 2018/2019,
10. Promotor pomocniczy Pani Patrycja Gajek, studentki Politechniki Krakowskiej, pt. „Otrzymywanie i spektroskopia wybranej pochodnej 2-amino-1,3,4-tiadiazolu”, 2018/2019,

b) magisterskich
11. Promotor pomocniczy pracy magisterskiej Pani Katarzyny Czaja, studentki kierunku TSiGO (Technologie Środowiska i Gospodarka Odpadmi – II-stopień) Politechniki Krakowskiej, Izolacja i spektroskopowa charakteryzacja przykładowego związku z serii hybryd kumarynowo-tiadiazolowych, 2018.
12. Promotor pomocniczy pracy magisterskiej Pani Edyty Janik, studentki kierunku TSiGO (Technologie Środowiska i Gospodarka Odpadmi – II-stopień) Politechniki Krakowskiej, Otrzymywanie i spektroskopia metalokompleksów z biologicznie aktywnym ligandem tiadiazolowym, 2018.
13. Promotor pomocniczy pracy magisterskiej Pani Diany Drozd, studentki kierunku APiŚ (stopień II) Politechniki Krakowskiej, 2017
14. Promotor pomocniczy pracy magisterskiej pt.”Pochodne kwasu kumaryno-3-karboksylowego jako ligandy w syntezie metalokompleksów z jonami metali bloku d„, Pana Macieja Masłowskiego, studenta kierunku APiŚ (stopień II) Politechniki Krakowskiej, 2017,
15. Pomoc w realizacji pracy magisterskiej Pana Radosława Walkowiaka studenta kierunku Biologia Stosowana Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pt. „Spektroskopowe badania organizacji molekularnej pochodnej 2-(4-fluorofenyloamino)-5-(2,4-dihydroksybenzeno)-1,3,4-tiadiazolu (FABT) w układach modelowych o znaczeniu biologicznym”, 2009

c) doktorskich
16. Promotor Pomocniczy doktoratu Pana Dariusza Kluczyka z Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS – 2017.
Temat pracy doktorskiej: „Analiza spektroskopowa organizacji molekularnej wybranych 1,3,4-tiadiazoli oraz efektów ich działania w badaniach in vivo w modelu hipoksji normobarycznej u szczurów.„.
Dziedzina: nauki biologiczne. Dyscyplina: biotechnologia.
Data obrony: 20.12.2017 r. (Rada Wydziału – 20.12.2017 r.).


Recenzje prac:

a) licencjackich:

1. Recenzja pracy licencjackiej pani Kingi Suchmiel – II-2019r.
2. Recenzja pracy licencjackiej pana Mateusza Leśnowolskiego- V-2019r.


Języki:

1. Język angielski, certyfikat TELC B1 (2012 rok)


Nagrody i stypendia:

1) Stypendium Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie „Stypendia naukowe dla doktorantów”, 2011
2) Nagroda Rektora UP w Lublinie (IIo), 2010,
3) Nagroda Rektora UP w Lublinie (IIIo), 2011,
4) Stypendium uczelniane, 2011,
5) Nagroda Rektora UP w Lublinie (IIo), 2013,
6) Nagroda Rektora UP w Lublinie (IIo), (za wyróżnioną pracę doktorską) 2014,
7) Nagroda Rektora UP w Lublinie (IIo), 2015,
8) Nagroda Rektora UP w Lublinie (IIo), 2016,
9) Nagroda Rektora UP w Lublinie (IIo), 2017
10) Nagroda Rektora UP w Lublinie (IIo), 2018


Popularyzacja nauki

1. Udział w projekcie popularyzującym fizykę Magia światła (2009). VI Lubelski Festiwal Nauki (1 edycja – 700 osób)

2. Udział w projekcie popularyzującym fizykę Magia światła II (2010). VII Lubelski Festiwal Nauki (1 edycja – 600 osób)

3. Kierownik projektu popularyzującego fizykę „Magnetyzm a życie na Ziemi”. VII Lubelski Festiwal Nauki (piknik naukowy) (2010)

4. Popularyzacja fizyki na Uniwersytecie Dziecięcym w Lublinie UNIKIDS „Dlaczego fizyka jest taka ciekawa”, (1 edycja – 200 osób) (2010) (Wykład w ramach Festiwalu Nauki)

5. Przygotowanie oraz prowadzenie cyklu 10 warsztatów naukowych popularyzujących fizykę wśród dzieci. Uniwersytet Dziecięcy w Lublinie (UNIKIDS) (2010/2011 – 10 edycji – 90 osób)

6. Przygotowanie oraz prowadzenie cyklu 10 warsztatów naukowych popularyzujących fizykę wśród dzieci. Uniwersytet Dziecięcy w Lublinie (UNIKIDS) (2011/2012 – 10 edycji – 90 osób)

7. Kierownik projektu popularyzującego fizykę „Dajcie mi punkt podparcia a poruszę Ziemię”:. VIII Lubelski Festiwal Nauki (piknik naukowy) (2011)

8. Kierownik projektu popularyzującego fizykę „FIZYKA – a proekologiczne źródła energii”. IX Lubelski Festiwal Nauki (piknik naukowy) (2012)

9. Kierownik projektu popularyzującego fizykę „Alternatywne źródła energii dostępne w naturze”:. VIII Lubelski Festiwal Nauki (piknik naukowy) (2015)

10. Kierownik projektu popularyzującego fizykę „Fizyka eksperymentu”:. VIII Lubelski Festiwal Nauki (piknik naukowy) (2015)

11. Kierownik projektu popularyzującego fizykę „Nauka fizyki poprzez zabawę!”:. VIII Lubelski Festiwal Nauki (piknik naukowy) (2016)

12. Kierownik projektu popularyzującego fizykę „Przemiany energetyczne wykorzystywane w naturalnych źródłach energii”:. VIII Lubelski Festiwal Nauki (piknik naukowy) (2016)

13. Kierownik projektu popularyzującego fizykę „Fizyka w Eksperymentach”:. XII Lubelski Festiwal Nauki (piknik naukowy), „Nauka – między tradycją
a współczesnością” (2017)

14. Współwykonawca projektu popularyzującego fizykę „Odnawialne źródła energii dostępne w naturze ”:. XII Lubelski Festiwal Nauki (piknik naukowy), „Nauka – między tradycją
a współczesnością” (2017)

15. Dwie serie pokazów promujących fizykę w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Orędowników Pokoju w OświęcimiuCiekawa Fizyka”, pokazy z wykładem na zaproszenie, 23-V-2018 rok

16. Dwie serie pokazów promujących fizykę w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Zofii Kossak w OświęcimiuCiekawa Fizyka”, pokazy z wykładem na zaproszenie, 23-V-2018 rok

17. Kierownik (zgłoszonego) projektu popularyzującego fizykę „Ciekawa Fizyka” podczas XV Lubelskiego Festiwalu Nauki (piknik naukowy) Człowiek inspiracją nauki”, 16-IX-2018 rok

18. Współwykonawca (zgłoszonego) projektu popularyzującego fizykę „Odnawialne źródła energii dostępne w naturze” podczas XV Lubelskiego Festiwalu Nauki (piknik naukowy) Człowiek inspiracją nauki”, 16-IX-2018 rok

19. Dwie serie pokazów promujących fizykę dla uczniów klas II i III o profilu matematyczno-fizycznym z Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki z Hrubieszowa, 16-VI-2019 rok


Recenzent w (członek Editorial Board):
1. Molecular Biophysics and Biochemistry MBB (from 2016)
2. Medical Research and Innovations (MRI) (from 2016)
3. SRL Bioanalysis & Biomedicine (from 2017)
4. Journal of Cancer Clinical Trials (from 2017)
5. Inorganic Chemistry and Analytical Biochemistry Journal (from 2017)
6. SCIOL Biotechnology (from 2017)
7. Journal of Molecular Science (from 2017)
8. Journal of Cell Biology and Metabolism (from 2017)
9. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (from 2017)
10. International journal of Analytical and Bioanalytical Techniques (from 2017)


Działalność organizacyjna

1. Współ-organizacja XX Warsztatów Biofizycznych 21-22 maja 2013r, Kazimierz nad Wisłą, jako skarbnik oraz współorganizator
2. 2010 – 2013 Skarbnik Polskiego Towarzystwa Biofizycznego Oddział w Lublinie
3. Współ-organizacja XIX Warsztatów Biofizycznych 4 – 5/VI/ 2012r., Kazimierz nad Wisłą, jako skarbnik oraz współorganizator
4. Kierownik projektu popularyzującego fizykę „FIZYKA – a proekologiczne źródła energii”. IX Lubelski Festiwal Nauki (piknik naukowy) (2012)
5. Przygotowanie oraz prowadzenie cyklu 10 warsztatów naukowych popularyzujących fizykę wśród dzieci. Uniwersytet Dziecięcy w Lublinie (UNIKIDS) (2011/2012 – 10 edycji – 90 osób)
6. Przygotowanie oraz prowadzenie cyklu 10 warsztatów naukowych popularyzujących fizykę wśród dzieci. Uniwersytet Dziecięcy w Lublinie (UNIKIDS) (2010/2011 – 10 edycji – 90 osób)
7. Kierownik projektu popularyzującego fizykę „Dajcie mi punkt podparcia a poruszę Ziemię”:. VIII Lubelski Festiwal Nauki (piknik naukowy) (2011)
8. Współ-organizacja XVIII Warsztatów Biofizycznych 24-25- maja 2011 r., Kazimierz nad Wisłą, jako skarbnik oraz współorganizator
9. od 2010 członek Polskiego Towarzystwa Biofizycznego
10. Udział w projekcie popularyzującym fizykę Magia światła II (2010). VII Lubelski Festiwal Nauki (1 edycja – 600 osób)
11. Kierownik projektu popularyzującego fizykę „Magnetyzm a życie na Ziemi”. VII Lubelski Festiwal Nauki (piknik naukowy) (2010)
12. Popularyzacja fizyki na Uniwersytecie Dziecięcym w Lublinie UNIKIDS „Dlaczego fizyka jest taka ciekawa”, (1 edycja – 200 osób) (2010) (Wykład w ramach Festiwalu Nauki)


Kompetencje zawodowe

(studia podyplomowe, praktyki, szkolenia, kursy, certyfikaty, staże i in.)

1. Od 01-04-2013 do 31-10-2014 rok Współwykonawca projektu badawczego (jako post-doc) TEAM/2010-5/3 pt. „Model photosynthetic pigments and complexes in photodynamic therapy and solar energy conversion„.w grupie dr hab. Leszka Fiedora, prof. UJ.

2. Szkolenia z metod CD – Circular dichroism (metody ECD, VC, ROA), „CHIRALNOŚĆ – Struktura, spektroskopia, stereochemia i synteza związków biologicznie aktywnych”, Kraków, 26-27.06.2014 rok

3. Seminarium-szkoleniowe z metod MS (LC-MS) „Technologia w służbie społeczeństwu. Nowe oblicze spektrometrii LC-MS”, Shim-pol (Shimadzu Poland), 1 Kwiecień 2014, Kraków, Polska

4. Szkolenie z metod fluorescencyjnych (pomiary czasów życia fluorescencji metodą TCSPC – Time-Correlated Single Photon Counting), Zakład Biochemii Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1-V do 7-V 2013 rok, Kraków,

5. Język angielski (certyfikat TELC B1 (2012 rok))

6. Czterotygodniowy staż w Zakładzie Optoelektroniki Instytutu Fizyki UMK w Toruniu pod kierunkiem dr hab. Sebastiana Maćkowskiego, prof. UMK w Toruniu (szkolenie z zakresu metod fluorescencyjnych – czasy życia fluorescencji) latem od 1-VII-2012 rok,

7. Współwykonawca projektu badawczego (MNiSW), numer grantu N N401 015035 – Biologia Medyczna / farmakologia, lata: 2008-2011. Temat: „Znaczenie jonów metali, ziem alkalicznych i przejściowych w procesie agregacji amfoterycyny B w modelowych układach biologicznych.” Kierownik grantu: Dr hab. Mariusz Gagoś, prof. UP.

8. Szkolenie z budowy sieci komputerowych CISCO 1-10-2004 do 10-06-2005 rok UMCS w Lublinie

9. Kurs z j. angielskiego na poziomie B2 w szkole Linguaton w Lublinie, od 1-10-2011 do 30-03-2013r.,

10. Kurs z j. angielskiego na poziomie Advanced w szkole Lingosfera w Krakowie, od 1-05-2013 do 15-06-2014 rok.


Członkostwo w organizacjach naukowych:

1. Od 2010 Polskie Towarzystwo Biofizyczne
2. 2010 – 2013 Skarbnik Polskiego Towarzystwa Biofizycznego Oddział w Lublinie


ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-2630-120X


Inne:

1. Język angielski (certyfikat TELC B1)
2. Szkolenie z budowy sieci komputerowych CISCO 1-10-2004 do 10-06-2005 rok UMCS w Lublinie
3. Szkolenia z metod CD – Circular dichroism (metody ECD, VC, ROA), „CHIRALNOŚĆ – Struktura, spektroskopia, stereochemia i synteza związków biologicznie aktywnych”, Kraków, 26-27.06.2014 rok
4. Seminarium-szkoleniowe z metod MS (LC-MS) „Technologia w służbie społeczeństwu. Nowe oblicze spektrometrii LC-MS”, Shim-pol (Shimadzu Poland), 1 Kwiecień 2014, Kraków, Polska
5. Szkolenie z metod fluorescencyjnych (pomiary czasów życia fluorescencji metodą TCSPC – Time-Correlated Single Photon Counting), Zakład Biochemii Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1-V do 7-V 2013 rok, Kraków


Zainteresowania:

1. Matematyka, Chemia kwantowa,

2. Oprogramowanie stron internetowych (w językach PHP, JavaScript, HTML, znajomość baz danych MySQL, techniki pozycjonowania stron internetowych),

3. Sporty walki (BOX i K1) i siłowe (udział w Uniwersyteckich Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym, 4 miejsce w kategorii do 100 kg (Białystok 2004) oraz 5 miejsce w kategorii do 110 kg (Supraśl 2006))


Scientific activity:
Keywords:

molecular spectroscopy, biochemistry, bioactive compounds, 1,3,4-thiadiazoles, 1,2,4-triazoles, molecular aggregation, model lipid membranes, Liposomes, fluorescence, TCSPC (Lifetimes – Time Correlated Single Photon Counting ), FTIR, Raman, CD, Photophysics, Spectral Analysis, Light Scattering, Coumarins, Hydrogen Bonding, Intermolecular Interactions, Solvent Effect, Grams AI, Experimental Physics


Topics:

Dual fluorescence effects in 1,3,4-thiadiazole derivative, Spectroscopic studies on coumarin-derived transition metal complexes, keto-enol tautomerism in 1,3,4-thiadiazole derivatives, spectroscopic studies of photosynthetic pigments, spectroscopic studies of high pressure effects