Lista publikacji (H-Index: 12, Całkowita liczba publikacji: 50)


na czerwono – Publikacje od 28 marca 2018:


2019

1) …Karcz D.,… Matwijczuk A., Spectroscopic and theoretical investigation into substituent- and aggregation-related dual fluorescence effects in the selected 2-amino-1,3,4-thiadiazoles, Journal of Molecular Liquids, IF: 4.561, MNiI: 30. (Zaakceptowana 28 czerwiec 2019)

2) Oniszczuk A., Widelska G., Wójtowicz A., Oniszczuk T, Wojtunik-Kulesza K., Dib A., Matwijczuk A., Content of phenolic compounds and antioxidant activity of new gluten-free pasta with addition of chestnut flour , MOLECULES, IF: 3.098, MNiI: 30. (Zaakceptowana 18 lipiec 2019)

3) Czernel, G., …Matwijczuk, A., …Dariusz Karcz, Antimicrobial efficacy of mixtures of silver nanoparticles and polyhydric alcohols against health-promoting bacteria, Int. Agrophysics, IF: 1.242, MNiI: 25. Zaakceptowana (8 lipiec 2019)

4) Urszula Sadowska , Arkadiusz Matwijczuk, Agnieszka Niemczynowicz,… Spectroscopic examination and chemometrics analysis of essential oils obtained from peppermint herb (Mentha piperita L.) and caraway fruit (Carum carvi L.) subjected to pulsed electric field exposure, Processes, IF: 1.963, MNiI: – . Zaakceptowana (16 lipiec 2019)

5) Katarzyna Samborska, Artur Wiktor, Aleksandra Jedlińska, Arkadiusz Matwijczuk, Wojciech Jamróz, Krystyna Skwarczyńska-Maj, Dariusz Kiełczewski, Marcin Tułodziecki, Łukasz Błażowski, Dorota Witrowa-Rajchert, Development and characterization of physical properties of honey-rich powder, Food and Bioproducts Processing, IF: 3.547, MNiI: 35. (Zaakceptowana 10-III-2019). 

6) …Katarzyna Samborska,… Arkadiusz Matwijczuk…, The effect of low temperature spray drying with dehumidified air on phenolic compounds, antioxidant activity and aroma compounds of rapeseed honey powders, Food and Bioprocess Technology, IF: 2.998, MNiI: 50. (Zaakceptowana 27 luty 2019)

7) Karolina Starzak, Arkadiusz Matwijczuk, Bernadette Creaven, Alicja Matwijczuk, Sławomir Wybraniec, Dariusz Karcz, Fluorescence quenching-based mechanism for determination of hypochlorite by coumarin-derived sensors, International Journal of Molecular Sciences, IF: 4.183, MNiI: 30. (Zaakceptowana 9-I-2019). 

8) Agnieszka Niemczynowicz*, Grzegorz Czernel, Arkadiusz Matwijczuk*, Marcin Makowski, Katarzyna Pustuła, Dariusz Karcz, Alicja Matwijczuk, Andrzej Górecki, Agnieszka I. Piotrowicz-Cieślak, Spectroscopic and Theoretical Studies of Dual Fluorescence in 2-Hydroxy-N-(2-phenylethyl)benzamide Induced by ESIPT Process – Solvent Effect, Journal of Luminescence, Volume 208, April 2019, Pages 125-134, IF: 2.961, MNiI: 35. (Zaakceptowana 10 grudzień 2018).

9) Tomasz Oniszczuk, Maciej Combrzyński, Arkadiusz Matwijczuk, Anna Oniszczuk, Bożena Gładyszewska, Janusz Podleśny, Grzegorz Czernel, Dariusz Karcz, Agnieszka Niemczynowicz, Agnieszka Wójtowicz, Physical Assessment, Spectroscopic and Chemometric Analysis of Starch-Based Foils with Selected Functional Additives, PLOS One, IF: 2.766, MNiI: 40. (Zaakceptowana 28 styczeń 2019)

10) …Combrzyński, M., …Matwijczuk, A., … Effect of starch type and screw speed on mechanical properties of extrusion-cooked starch-based foams, Int. Agrophysics, IF: 1.242, MNiI: 25. Zaakceptowana (19 grudzień 2018).

11) Magdalena Kachel…Matwijczuk Arkadiusz, …Niemczynowicz Agnieszka, … Influence of fertilisation type on the quality of cold pressed vegetable oilsItalian Journal of Food Science IF: 0.615, MNiI: 15. (Zaakceptowana 9-IV-2019). 

12) Oniszczuk Tomasz*, Matwijczuk Arkadiusz*, Matwijczuk Alicja, Kocira Sławomir, Niemczynowicz Agnieszka, Combrzyński Maciej, Wójtowicz Agnieszka, Maciej Kuboń, Andrzej Kusz, Oniszczuk Anna, Impact of storage temperature and time on Moldavian dragonhead oil – spectroscopic and chemometric analysis, Open Chemistry IF: 1.511, MNiI: 14. (Zaakceptowana 28-III-2019). 

13) Agata Dziwulska-Hunek, Marek Ćwintal, Agnieszka Niemczynowicz, Arkadiusz Matwijczuk, Effect of Stress Caused by Electromagnetic Stimulation on the Fluorescence Lifetime of Chlorophylls in Alfalfa Leaves, Polish Journal of Environmental Studies 2018/9, (Lista A, DOI: ), IF: 1.120, MNiI: 15Zaakceptowana (lipiec-2018/2019)/Zobacz


2018

14) Czernel, G., Matwijczuk, A., Karcz, D., Górecki, A., Niemczynowicz, A., Szcześ, A., Gładyszewski G., Matwijczuk A., Gładyszewska B., Niewiadomy, A. (2018), (Open Access). Spectroscopic Studies of Dual Fluorescence in 2-(4-Fluorophenylamino)-5-(2, 4-dihydroxybenzeno)-1, 3, 4-thiadiazole: Effect of Molecular Aggregation in a Micellar System. Molecules, 23(11), 2861 IF: 3.098, MNiI: 30 (listopad-2018) DOI: https://doi.org/10.3390/molecules23112861.

15) Matysiak, J., Skrzypek, A., Głaszcz, U., Matwijczuk, A., Senczyna, B., Wietrzyk, J., Krajewska-Kułak, E., Niewiadomy, A., Synthesis and Biological Activity of Novel Benzoazoles, Benzoazines and Other Analogs Functionalized by 2,4-Dihydroxypenyl Moiety, Research on Chemical Intermediates 2018, (Lista A), IF: 1.369, MNiI: 25, Zaakceptowana (maj-2018)/Zobacz

16) Samborska, K., Suszek, J., Hać-Szymańczuk, E., Matwijczuk, A., Gładyszewska, B., Chocyk, D., Gładyszewski, G., Gondek, E., Characterization of membrane processed honey and the effect of diafiltration on subsequent spray drying, Journal of Food Process Engineering 2018, (Lista A, DOI: 10.1111/jfpe.12818), IF: 1.955, MNiI: 25Zaakceptowana (kwiecień/maj-2018)/Zobacz

17) Karcz, D., Starzak, K., Matwijczuk, A., Ewa Ciszkowicz, Katarzyna Lecka-Szlachta, Alicja Matwijczuk, Andrzej Niewiadomy, Anna Ciupak, Bożena Gładyszewska, Synthesis, spectroscopy and biological activity of novel Cu(II) and Zn(II) complexes with 1,3,4-thiadiazole derivatives, PrzemChem 2018, (Lista A, DOI:10.15199/62.2018.7.XX), IF: 0.385, MNiI: 15Zaakceptowana (czerwiec-2018)/Zobacz

18) Katarzyna Samborska, Paulina Kamińska, Aleksandra Jedlińska, Arkadiusz Matwijczuk, Anna Kamińska-Dwórznicka, Membrane Processing in the Sustainable Production of Low-Sugar Apple-Cranberry Cloudy Juice, Applied Sciences 2018/9 (Open Access), (Lista A, DOI: ), IF: 1.689, MNiI: 25Zaakceptowana (lipiec/sierpień-2018)/Zobacz

19) Kędzierska-Matysek, M., Matwijczuk, A., Florek, M., Kornarzyński, K., Matwijczuk, A., Wolanciuk, J., Barłowska, J., Gładyszewska, B., Effect of Magnetic Field on 5-hydroxymethylfurfural Content and Diastase Activity in Raw Buckwheat Honey, including ATR-FTIR Spectroscopy Analysis, PrzemChem 2018, (Lista A), IF: 0.365, MNiI: 15, Zaakceptowany/Zobacz

20) Kędzierska-Matysek M., Matwijczuk A., Florek M., Barłowska J., Wolanciuk J., Matwijczuk A., Chruściel E., Walkowiak R., Karcz D., Gładyszewska B., Application of FTIR spectroscopy for analysis of the quality of honey, Zaakceptowana, BIO Web of Conferences 15 pkt.

21) Magdalena Kachel, Arkadiusz Matwijczuk, Artur Przywara, Artur Kraszkiewicz, Milan Koszel, PROFILE OF FATTY ACIDS AND SPECTROSCOPIC CHARACTERISTICS OF SELECTED VEGETABLE OILS EXTRACTED BY COLD MACERATION, Agricultural Engineering (2018) (Lista B/ZAAKCEPTOWANA), 10 pkt.

22) Kamiński, D.M., Budziak, I., Arczewska, M., Sachadyn-Król, M., Matwijczuk, A., Waśko, A., Gagoś, M., Terpiłowski, K.. Effect of Polyols on the DMPC Lipid Monolayers and Bilayers. BBA – Biomembranes (2018/2019) BBAMEM-18-171R2 (IF 3.438, 35 pkt.) ZAAKCEPTOWANA/ (sierpień-2018)Zobacz

23) Hoser, A., Kamiński, D. M., Skrzypek, A., Matwijczuk, A., Niewiadomy, A.,  Gagoś, M., Woźniak, K., Interplay of inter- and intramolecular interactions in crystal structures of 1,3,4-thiadiazole resorcinol derivatives Crystal Growth & Design, 2018 DOI: 10.1021/acs.cgd.8b00077, IF 4.055, 40 pkt. ZAAKCEPTOWANA (czerwiec-2018)/Zobacz

24) Matwijczuk A., Janik E., Luchowski R., Niewiadomy A., Gruszecki W. I., Gagoś M., Spectroscopic studies of the molecular organization of 4-([ 1,2,4 ] triazolo [ 4,3-a ] pyridin-3-yl)-6-methylbenzene-1,3-diol in selected solvents, Journal of Luminescence, Volume 194, February 2018, Pages 208-218, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2017.10.026, IF 2.686, 35 pkt. Zobacz na ScienceDirect
Cytowana przez: I. „Design, Synthesis and Cytotoxic Evaluation of Novel Chalcone Derivatives Bearing Triazolo…”(Molecules, 2018), II. „Design, Synthesis and Biological Evaluation of Novel 4-Substituted Coumarin Derivatives as Antitumor Agents”(Molecules 2018, 23(9)), III. „Synthesis of New Triarylpyrazole Derivatives Possessing Terminal Sulfonamide Moiety… „(Molecules 2018, 23(10), 2556)

25) Matwijczuk A., Karcz D., Pustuła K., Makowski M., Górecki A., Kluczyk D., Karpińska M. M., Niewiadomy A. and Gagoś M., Spectroscopic and Theoretical Studies of Fluorescence Effects in Bio-Active: 4-(5-(methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl))benzene-1,3-diol and 4-(5-(methylamino-1,3,4-thiadiazol-2-yl))benzene-1,3-diol Compounds: Effect of Molecular Aggregation and Amino Group Position, Journal of Luminescence, 2018 (April 2018), IF 2.686, 35 pkt. Zobacz na ScienceDirect Cytowana przez: I. Synthesis of New Triarylpyrazole Derivatives Possessing Terminal Sulfonamide Moiety… „(Molecules 2018, 23(10), 2556) II. „Synthesis of Thymidine Phosphorylase Inhibitor Based on Quinoxaline…” (Molecules 2019, 24(6), 1002),

26) Arkadiusz Matwijczuk, Andrzej Górecki, Marcin Makowski, Katarzyna Pustuła, Alicja Skrzypek, Joanna Waś, Andrzej Niewiadomy and Mariusz Gagoś, Spectroscopic And Theoretical Studies of Fluorescence Effects in 2-methylamino-5-(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole Induced by Molecular Aggregation , Journal of Fluorescence (2018) (Open Access) (Lista A), IF 1.601, 25 pkt. Zobacz na Springer

27) Matwijczuk, A., Zając G., Karcz D., Chruściel E., Matwijczuk A., Kachel-Jakubowska M., Łapczyńska-Kordon B., Gagoś M., Spectroscopic studies of the quality of WCO (Waste Cooking Oil) fatty acid methyl esters, BIO Web of Conferences 2018, (Lista A), MNiI: 15.  Zaakceptowany/Zobacz


2017

28) Arkadiusz Matwijczuk, Dariusz Kluczyk, Andrzej Górecki, Andrzej Niewiadomy, Mariusz Gagoś, Spectroscopic Studies of Fluorescence Effects in bioactive 4-(5-heptyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1,3-diol and 4-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1,3-diol molecules Induced by pH Changes in Aqueous Solutions, Journal of Fluorescence, 2017, (Open Access) DOI: 10.1007/s10895-017-2053-y, IF 1.601, 25 pkt. Zobacz na Springer
Cytowana przez: I. „Microwave-Assisted Facile Synthesis, Anticancer…”(Molecules, 2017) II. „Pyrazoline derived new “off-on-off” fluorescent pH sensors” Ebru Bozkurt et al. (Optical Materials, 2018, Volume 84, Page 550, 2018, III. „Not all pycnodysostosis‐related mutants of human cathepsin K are inactive: Crystal structure and biochemical studies of an active mutant I249TSumana Roy et al. (FEBS Journal, 2018, doi:10.1111/febs.14655), IV. (Molecules 2019, 24(6), 1060)

29) Arkadiusz Matwijczuk, Dariusz Karcz, Radosław Walkowiak, Justyna Furso, Bożena Gładyszewska Sławomir Wybraniec, Andrzej Niewiadomy, Grzegorz P. Karwasz, Mariusz Gagoś, Effect of Solvent Polarizability on the Keto/Enol Equilibrium of Selected Bioactive Molecules from the 1,3,4-Thiadiazole Group with a 2,4-Hydroxyphenyl Function, Journal of Physical Chemistry A, 2017. 121(7): 1402-1411, IF 2.883, 30 pkt.  Zobacz na ACS Publications
Cytowana przez: I. „Substituent effects on the stability of 1,4-benzodiazepin-2-one tautomers. A density functional study” (International Journal of Quantum Chemistry, 2017) II. Theoretical Study on the Epimerization of Azlactone Rings: Keto–Enol Tautomerism or Base-Mediated Racemization? (ACS Omega 3, 3, 3507-3512, 2018), III. Synthesis tricyanovinyl derivatives via one-pot tandem reactions with heterogeneous catalyst Au@Cu(II)-MOF (Catalysis Communications, Volume 111, June 2018, Pages 84-89, 2018), IV. 1,3,4-Thiadiazol derivative functionalized… (RSC Advances, RSCAdv.,2018,8,21745). V. DFT Study To Explore the Importance of Ring Size… (ACSOmega 2018, 3, 8429−8439). VI. The stability, kinetics and inter-fragment electron communication…  Adebayo A. Adeniyi, Jeanet Conradie (Journal of Molecular Graphics and Modelling 2018 85, 25-39 2018).

30) Dariusz Karcz, Arkadiusz Matwijczuk, Bożena Boroń, Bernadette Creaven, Leszek Fiedor, Andrzej Niewiadomy, Mariusz Gagoś, Isolation and spectroscopic characterization of Zn(II), Cu(II), and Pd(II) complexes of 1,3,4-thiadiazole-derived ligand, Journal of Molecular Structure 1128(15) 2017, 44–50 (Lista A), IF: 1.780, MNiI: 20Zobacz na ScienceDirect
Cytowana przez: I. „Microwave-Assisted Facile Synthesis, Anticancer…” (Molecules, 2017)

31) Arkadiusz Matwijczuk, Dariusz Karcz, Dariusz Kluczyk, Sławomir Wybraniec, Alicja Matwijczuk, Andrzej Niewiadomy, Mariusz Gagoś Spectroscopic studies of dual fluorescence effects in a selected 1,3,4-thiadiazole derivative in organic solvents and aqueous solutions („Badania spektroskopowe efektów podwójnej fluorescencji w wybranym związku z grupy 1,3,4-tiadiazoli w rozpuszczalnikach organicznych oraz roztworach wodnych”), TECHNICAL TRANSACTIONS, CHEMISTRY 3/2017 (Czasopismo Techniczne, CHEMIA) (Lista B), MNiI: 13Zobacz na TECHNICAL TRANSACTIONS

32) Magdalena Kachel-Jakubowska, Arkadiusz Matwijczuk, Mariusz Gagoś, Analysis of the physicochemical properties of post-manufacturing waste derived from production of methyl esters from rapeseed oil, International Agrophysics (Lista A), IF: IF: 1.067, MNiI: 25. Zobacz na International Agrophysics

33) Magdalena Kachel-Jakubowska, Joanna Strubińska, Arkadiusz Matwijczuk, Mariusz Gagoś, Microscopic and spectroscopic analyses of selected agricultural formulations containing various nanostructures, Polish Journal of Environmental Studies (Lista A), IF: 0.877, MNiI: 15. Zobacz na Polish Journal of Environmental Studies

34) Arkadiusz Matwijczuk, Grzegorz Zając, Radosław Kowalski, Magdalena Kachel-Jakubowska and Mariusz Gagoś, Spectroscopic studies of the quality of fatty acid methyl esters derived from waste cooking oil, Polish Journal of Environmental Studies (Lista A), IF: 0.877, MNiI: 15. Zobacz na Polish Journal of Environmental Studies

35) Arkadiusz Matwijczuk, Dariusz Karcz, Dariusz Kluczyk, Alicja Matwijczuk, Bożena Gładyszewska, Andrzej Niewiadomy i Mariusz Gagoś, Temperature-dependent dual fluorescence effect in 4-(5-heptylo-1,3,4-tiadiazol-2-ilo)benzeno-1,3-diol (C7); Temperaturowe efekty podwójnej fluorescencji 4-(5-heptylo-1,3,4-tiadiazol-2-ilo)benzeno-1,3-diolu (C7), Przyjęta do: Przemysł Chemiczny (Lista A), IF: 0.365, MNiI: 15. Zobacz na Przemysł Chemiczny

36) Karcz, D., Starzak, K., Matwijczuk, A., Gładyszewska, B., Matwijczuk, A., Niewiadomy, A., & Gagoś, M., Otrzymywanie, spektroskopia i właściwości antyoksydacyjne nowych pochodnych 1, 3, 4 tiadiazolu w postaci hybryd tiadiazolo-kumarynowych, PrzemChem 96 (2017) (Lista A), IF: 0.365, MNiI: 15. Zobacz na Przemysł Chemiczny

37) Agata Dziwulska-Hunek, Marcela Krawiec, Arkadiusz Matwijczuk, Effect of laser light stimulation of Scorzonera Hispanica L. seeds on the content of photosynthetic pigments in leaves, Acta Agroph., 2017, 24(3), 407-419, Acta Agrophysica (Lista B), MNiI: 14. Zobacz na Acta Agrophysica


2016

38) Arkadiusz Matwijczuk, Dariusz Kluczyk, Andrzej Górecki, Andrzej Niewiadomy, and Mariusz Gagoś, Solvent Effects on Molecular Aggregation in 4-(5-Heptyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1,3-diol and 4-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1,3-diol, Journal of Physical Chemistry B, 2016, 120 (32), 7958–7969, IF: 3.187 , MNiI: 30. Zobacz na ACS Publications
Cytowana przez: I. „Microwave-Assisted Facile Synthesis, Anticancer…” (Molecules, 2017)
II. Wang, Y. et al., Synthesis and identification of novel berberine derivatives as potent inhibitors against TNF-α-induced NF-κB activation. Molecules, 22(8)-2017…” (Molecules, 2017)III. Saleh Ihmaid et al., The Design and Development of Potent Small Molecules… Int. J. Mol. Sci. 2018, 19(2), 408 (Int. J. Mol. Sci., 2018) IV. (Molecules 2019, 24(6), 1060)

39) Dariusz Kluczyk, Arkadiusz Matwijczuk, Andrzej Górecki, Monika M. Karpińska, Mariusz Szymanek, Andrzej Niewiadomy, Mariusz Gagoś, Molecular Organisation of Dipalmitoylphosphatidylcholine Bilayers Containing Bioactive Compounds 4- (5-heptyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl) benzene-1,3-diol and 4-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl) benzene-1,3-diol, Journal of Physical Chemistry B, 2016, IF: 3.187, MNiI: 30. Zobacz na The Journal of Physical Chemistry
Cytowana przez:
I. „Highly selective vapochromic fluorescence of polycarbonate films Doped…” (Journal of Polymer Science, Part B, 2017); II. „Microwave-Assisted Facile Synthesis, Anticancer…” (Molecules, 2017)

40) Arkadiusz Matwijczuk, Dariusz Karcz, Radosław Walkowiak, Alicja Matwijczuk, Andrzej Niewiadomy, Sławomir Wybraniec, Grzegorz P. Karwasz, Mariusz Gagoś, Keto-enol tautomerism of 2-(4-fluorophenyl)-5- -(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole. Spectroscopic studies Tautomeria keto-enolowa w 2-(4-fluorofenylo)- -5-(2,4-dihydroksyfenylo)-1,3,4-tiadiazolu. Badania spektroskopowe, Przemysł Chemiczny 1(10), 2016, 40-44 (Lista B), IF: 0.365, MNiI: 15. Zobacz na Sigma-Not


2015

41) Arkadiusz Matwijczuk, Daniel Kamiński, Andrzej Górecki, Agnieszka Ludwiczuk, Andrzej Niewiadomy, Sebastian Maćkowski, and Mariusz Gagoś, Spectroscopic Studies of Dual Fluorescence in 2-((4-Fluorophenyl)amino)-5-(2,4-dihydroxybenzeno)-1,3,4-thiadiazole, Journal of Physical Chemistry A, 2015, 119 (44), pp 10791–10805, IF: 2.883, MNiI: 30. Zobacz na The Journal of Physical Chemistry
Cytowana przez: I. „Highly selective vapochromic fluorescence…(JOURNAL OF POLYMER SCIENCE, 2017); II. „Hockey-stick-shaped mesogens based on 1,3,4-thiadiazole…(Liquid Crystals, 2017); III. „Microwave-Assisted Facile Synthesis, Anticancer…(Molecules, 2017)IV. Saleh Ihmaid et al., The Design and Development of Potent Small Molecules… Int. J. Mol. Sci. 2018, 19(2), 408 (Int. J. Mol. Sci., 2018), V. 1,3,4-Thiadiazol derivative functionalized… (RSC Advances, RSCAdv.,2018,8,21745).

42) Arkadiusz Matwijczuk, Andrzej Górecki, Daniel Kamiński, Beata Myśliwa-Kurdziel, Leszek Fiedor, Andrzej Niewiadomy, Grzegorz P. Karwasz, Mariusz Gagoś, Influence of Solvent Polarizability on the Keto-Enol Equilibrium in 4-[5-(naphthalen-1-ylmethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]benzene-1,3-diol, Journal of Fluorescence, 2015, (Open Access) 25(6), 1867–1874, (Lista A), IF: 1.601, MNiI: 25. Zobacz na Springer Link


2014

43) Dariusz Karcz, Bożena Boroń, Arkadiusz Matwijczuk, Justyna Furso, Jakub Staroń, Alicja Ratuszna and Leszek Fiedor, Lessons from Chlorophylls: Modifications of Porphyrinoids Towards Optimized Solar Energy Conversion Molecules 2014, (Open Access) 19(10), 15938-15954, (Lista A), IF: 2.465, MNiI: 30 Zobacz na NCBI


2013

44) Anna A. Hoser, Daniel M. Kamiński, Arkadiusz Matwijczuk, Andrzej Niewiadomy, Mariusz Gagoś, Krzysztof Woźniak, On polymorphism of 2-(4-fluorophenylamino)-5-(2,4-dihydroxybenzeno)-1,3,4-thiadiazole (FABT). Crystal Ing. Com. 2013, (Lista A), IF: 3.849, MNiI: 35. Zobacz na Royal Society of Chemistry


2012

45) Daniel Kamiński, Arkadiusz Matwijczuk, Damian Pociecha, Ewa Górecka, Andrzej Niewiadomy, Mirosława Dmowska, Mariusz Gagoś, Effect of 2-(4-fluorophenylamino)-5-(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole on the molecular organisation and structural properties of the DPPC lipid multibilayers, 2012, Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes 1818 (11) , pp. 2850-2859, (Lista A), IF: 3.589, MNiI: 35. Zobacz na NCBI

46) Arkadiusz Matwijczuk, Krzysztof Kornarzyński, Stanisław Pietruszewski, Effect of field on seed germination and seedling growth of sunflower, Int. Agrophysics, 2012,26, 271-278 (Lista A), IF: 1.067, MNiI: 25. Zobacz na International Agrophysics

47) Arkadiusz Matwijczuk, Krzysztof Kornarzyński, Stanisław Pietruszewski, Maciej Krupa, Wpływ pola magnetycznego i wody uzdatnianej magnetycznie na wybrane cechy morfologiczne i skład chemiczny siewek słonecznika (Helianthus annuus L.), Acta Agrophysica, 2012, 19(3), 463-475 (Lista A), MNiI: 14. Zobacz na Acta Agrophysica


2011

48) Mariusz Gagoś, Arkadiusz Matwijczuk, Daniel Kamiński, Andrzej Niewiadomy, Radosław Kowalski, Grzegorz P. Karwasz, Spectroscopic studies of intramolecular proton transfer in 2-(4-fluorophenylamino)-5-(2,4-dihydroxybenzeno)-1,3,4-thiadiazole, Journal of Fluorescence, 2011, (Open Access) 21(1): 1-10, (Lista A), IF: 1.601, MNiI: 25. Zobacz na Springer Link


2010

49) Daniel Kamiński, Anna Hoser, Mariusz Gagoś, Arkadiusz Matwijczuk, Marta Arczewska, Andrzej Niewiadomy, and Krzysztof Woźniak, Solvatomorphism of 2-(4-Fluorophenylamino)-5- 2 (2,4-dihydroxybenzeno)-1,3,4-thiadiazole Chloride. Crystal Growth & Design, 2010, 10(8), 3297-383, (Lista A), IF: 4.425, MNiI: 40. Zobacz na ACS Publications


2009

50) Agata Dziewulska-Hunek, Krzysztof Kornarzyński, Arkadiusz Matwijczuk, Stanisław Pietruszewski, Bogusław Szot, Estimation of effect of laser stimulation and variable magnetic field on germination of seeds of amaranthat various temperatures. Int. Agrophysics, 2009,23,3, IF: 1.067, MNiI: 25. Zobacz na Inernational Agrophysics


Ilość cytowań bez samo-cytowań: 123, (SCOPUS, Web of Science & Google Scholar)


Scientific activity:
Keywords:

molecular spectroscopy, biochemistry, bioactive compounds, 1,3,4-thiadiazoles, 1,2,4-triazoles, molecular aggregation, model lipid membranes, Liposomes, fluorescence, TCSPC (Lifetimes – Time Correlated Single Photon Counting ), FTIR, Raman, CD, Photophysics, Spectral Analysis, Light Scattering, Coumarins, Hydrogen Bonding, Intermolecular Interactions, Solvent Effect, Grams AI, Experimental Physics


Topics:

Dual fluorescence effects in 1,3,4-thiadiazole derivative, Spectroscopic studies on coumarin-derived transition metal complexes, keto-enol tautomerism in 1,3,4-thiadiazole derivatives, spectroscopic studies of photosynthetic pigments, spectroscopic studies of high pressure effects


Dane kontaktowe:

Arkadiusz Matwijczuk
e-mail: arkadiusz.matwijczuk@up.lublin.pl
tel. +48 81 445 65 64
Zakład Biofizyki w Katedrze Fizyki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pokój nr 12