Publikacje


2017

1) Arkadiusz Matwijczuk, Dariusz Kluczyk, Andrzej Górecki, Andrzej Niewiadomy, Mariusz Gagoś, Spectroscopic Studies of Fluorescence Effects in bioactive 4-(5-heptyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1,3-diol and 4-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1,3-diol molecules Induced by pH Changes in Aqueous Solutions, Journal of Fluorescence, 2017 DOI: 10.1007/s10895-017-2053-y, IF 1.601, 25 pkt. Zobacz na Springer
Cytowana przez: I. „Microwave-Assisted Facile Synthesis, Anticancer…” (Molecules, 2017)

2) Arkadiusz Matwijczuk, Dariusz Karcz, Radosław Walkowiak, Justyna Furso, Bożena Gładyszewska Sławomir Wybraniec, Andrzej Niewiadomy, Grzegorz P. Karwasz, Mariusz Gagoś, Effect of Solvent Polarizability on the Keto/Enol Equilibrium of Selected Bioactive Molecules from the 1,3,4-Thiadiazole Group with a 2,4-Hydroxyphenyl Function, Journal of Physical Chemistry A, 2017. 121(7): 1402-1411, IF 2.883, 30 pkt.  Zobacz na ACS Publications

3) Dariusz Karcz, Arkadiusz Matwijczuk, Bożena Boroń, Bernadette Creaven, Leszek Fiedor, Andrzej Niewiadomy, Mariusz Gagoś, Isolation and spectroscopic characterization of Zn(II), Cu(II), and Pd(II) complexes of 1,3,4-thiadiazole-derived ligand, Journal of Molecular Structure 1128(15) 2017, 44–50 (Lista A), IF: 1.780, MNiI: 20Zobacz na ScienceDirect
Cytowana przez: I. „Microwave-Assisted Facile Synthesis, Anticancer…” (Molecules, 2017)

4) Arkadiusz Matwijczuk, Dariusz Karcz, Dariusz Kluczyk, Sławomir Wybraniec, Alicja Matwijczuk, Andrzej Niewiadomy, Mariusz Gagoś Spectroscopic studies of dual fluorescence effects in a selected 1,3,4-thiadiazole derivative in organic solvents and aqueous solutions („Badania spektroskopowe efektów podwójnej fluorescencji w wybranym związku z grupy 1,3,4-tiadiazoli w rozpuszczalnikach organicznych oraz roztworach wodnych”), TECHNICAL TRANSACTIONS, CHEMISTRY 3/2017 (Czasopismo Techniczne, CHEMIA) (Lista B), MNiI: 13Zobacz na TECHNICAL TRANSACTIONS

5) Magdalena Kachel-Jakubowska, Arkadiusz Matwijczuk, Mariusz Gagoś, Analysis of the physicochemical properties of post-manufacturing waste derived from production of methyl esters from rapeseed oil, Przyjęta do: International Agrophysics (Lista A), IF: IF: 1.067, MNiI: 25. Zobacz na International Agrophysics

6) Magdalena Kachel-Jakubowska, Joanna Strubińska, Arkadiusz Matwijczuk, Mariusz Gagoś, Microscopic and spectroscopic analyses of selected agricultural formulations containing various nanostructures, Przyjęta do: Polish Journal of Environmental Studies (Lista A), IF: 0.877, MNiI: 15. Zobacz na Polish Journal of Environmental Studies

7) Arkadiusz Matwijczuk, Grzegorz Zając, Radosław Kowalski, Magdalena Kachel-Jakubowska and Mariusz Gagoś, Spectroscopic studies of the quality of fatty acid methyl esters derived from waste cooking oil, Przyjęta do: Polish Journal of Environmental Studies (Lista A), IF: 0.877, MNiI: 15. Zobacz na Polish Journal of Environmental Studies

8) Arkadiusz Matwijczuk, Dariusz Karcz, Dariusz Kluczyk, Alicja Matwijczuk, Bożena Gładyszewska, Andrzej Niewiadomy i Mariusz Gagoś, Temperature-dependent dual fluorescence effect in 4-(5-heptylo-1,3,4-tiadiazol-2-ilo)benzeno-1,3-diol (C7); Temperaturowe efekty podwójnej fluorescencji 4-(5-heptylo-1,3,4-tiadiazol-2-ilo)benzeno-1,3-diolu (C7), Przyjęta do: Przemysł Chemiczny (Lista A), IF: 0.365, MNiI: 15. Zobacz na Przemysł Chemiczny

9) Agata Dziwulska-Hunek, Marcela Krawiec, Arkadiusz Matwijczuk, Effect of laser light stimulation of Scorzonera Hispanica L. seeds on the content of photosynthetic pigments in leaves, Acta Agroph., 2017, 24(3), 407-419, Przyjęta do: Acta Agrophysica (Lista B), MNiI: 14. Zobacz na Acta Agrophysica

10) Arkadiusz Matwijczuk, Andrzej Górecki, Marcin Makowski, Katarzyna Pustuła, Alicja Skrzypek, Joanna Waś, Andrzej Niewiadomy and Mariusz Gagoś, Spectroscopic And Theoretical Studies of Fluorescence Effects in 2-methylamino-5-(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole Induced by Molecular Aggregation , Przyjęta do: Journal of Fluorescence (Lista A), IF 1.601, 25 pkt. Zobacz na Springer


2016

11) Arkadiusz Matwijczuk, Dariusz Kluczyk, Andrzej Górecki, Andrzej Niewiadomy, and Mariusz Gagoś, Solvent Effects on Molecular Aggregation in 4-(5-Heptyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1,3-diol and 4-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1,3-diol, Journal of Physical Chemistry B, 2016, 120 (32), 7958–7969, IF: 3.187 , MNiI: 30. Zobacz na ACS Publications
Cytowana przez: I. „Microwave-Assisted Facile Synthesis, Anticancer…” (Molecules, 2017) II. „Highly selective vapochromic fluorescence of polycarbonate films…” (Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 2017 55 (15), 1171-1180)

12) Dariusz Kluczyk, Arkadiusz Matwijczuk, Andrzej Górecki, Monika M. Karpińska, Mariusz Szymanek, Andrzej Niewiadomy, Mariusz Gagoś, Molecular Organisation of Dipalmitoylphosphatidylcholine Bilayers Containing Bioactive Compounds 4- (5-heptyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl) benzene-1,3-diol and 4-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl) benzene-1,3-diol, Journal of Physical Chemistry B, 2016, IF: 3.187, MNiI: 30. Zobacz na The Journal of Physical Chemistry
Cytowana przez: I. „Microwave-Assisted Facile Synthesis, Anticancer…” (Molecules, 2017)

13) Arkadiusz Matwijczuk, Dariusz Karcz, Radosław Walkowiak, Alicja Matwijczuk, Andrzej Niewiadomy, Sławomir Wybraniec, Grzegorz P. Karwasz, Mariusz Gagoś, Keto-enol tautomerism of 2-(4-fluorophenyl)-5- -(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole. Spectroscopic studies Tautomeria keto-enolowa w 2-(4-fluorofenylo)- -5-(2,4-dihydroksyfenylo)-1,3,4-tiadiazolu. Badania spektroskopowe, Przemysł Chemiczny 1(10), 2016, 40-44 (Lista B), IF: 0.365, MNiI: 15. Zobacz na Sigma-Not


2015

14) Arkadiusz Matwijczuk, Daniel Kamiński, Andrzej Górecki, Agnieszka Ludwiczuk, Andrzej Niewiadomy, Sebastian Maćkowski, and Mariusz Gagoś, Spectroscopic Studies of Dual Fluorescence in 2-((4-Fluorophenyl)amino)-5-(2,4-dihydroxybenzeno)-1,3,4-thiadiazole, Journal of Physical Chemistry A, 2015, 119 (44), pp 10791–10805, IF: 2.883, MNiI: 30. Zobacz na The Journal of Physical Chemistry
Cytowana przez: I. „Highly selective vapochromic fluorescence…(JOURNAL OF POLYMER SCIENCE, 2017); II. „Hockey-stick-shaped mesogens based on 1,3,4-thiadiazole…(Liquid Crystals, 2017); III. „Microwave-Assisted Facile Synthesis, Anticancer…(Molecules, 2017)

15) Arkadiusz Matwijczuk, Andrzej Górecki, Daniel Kamiński, Beata Myśliwa-Kurdziel, Leszek Fiedor, Andrzej Niewiadomy, Grzegorz P. Karwasz, Mariusz Gagoś, Influence of Solvent Polarizability on the Keto-Enol Equilibrium in 4-[5-(naphthalen-1-ylmethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]benzene-1,3-diol, Journal of Fluorescence, 2015, 25(6), 1867–1874, (Lista A), IF: 1.601, MNiI: 25. Zobacz na Springer Link


2014

16) Dariusz Karcz, Bożena Boroń, Arkadiusz Matwijczuk, Justyna Furso, Jakub Staroń, Alicja Ratuszna and Leszek Fiedor, Lessons from Chlorophylls: Modifications of Porphyrinoids Towards Optimized Solar Energy Conversion Molecules 2014, 19(10), 15938-15954, (Lista A), IF: 2.465, MNiI: 30 Zobacz na NCBI


2013

17) Anna A. Hoser, Daniel M. Kamiński, Arkadiusz Matwijczuk, Andrzej Niewiadomy, Mariusz Gagoś, Krzysztof Woźniak, On polymorphism of 2-(4-fluorophenylamino)-5-(2,4-dihydroxybenzeno)-1,3,4-thiadiazole (FABT). Crystal Ing. Com. 2013, (Lista A), IF: 3.849, MNiI: 35. Zobacz na Royal Society of Chemistry


2012

18) Daniel Kamiński, Arkadiusz Matwijczuk, Damian Pociecha, Ewa Górecka, Andrzej Niewiadomy, Mirosława Dmowska, Mariusz Gagoś, Effect of 2-(4-fluorophenylamino)-5-(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole on the molecular organisation and structural properties of the DPPC lipid multibilayers, 2012, Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes 1818 (11) , pp. 2850-2859, (Lista A), IF: 3.589, MNiI: 35. Zobacz na NCBI

19) Arkadiusz Matwijczuk, Krzysztof Kornarzyński, Stanisław Pietruszewski, Effect of field on seed germination and seedling growth of sunflower, Int. Agrophysics, 2012,26, 271-278 (Lista A), IF: 1.067, MNiI: 25. Zobacz na International Agrophysics

20) Arkadiusz Matwijczuk, Krzysztof Kornarzyński, Stanisław Pietruszewski, Maciej Krupa, Wpływ pola magnetycznego i wody uzdatnianej magnetycznie na wybrane cechy morfologiczne i skład chemiczny siewek słonecznika (Helianthus annuus L.), Acta Agrophysica, 2012, 19(3), 463-475 (Lista A), MNiI: 14. Zobacz na Acta Agrophysica


2011

21) Mariusz Gagoś, Arkadiusz Matwijczuk, Daniel Kamiński, Andrzej Niewiadomy, Radosław Kowalski, Grzegorz P. Karwasz, Spectroscopic studies of intramolecular proton transfer in 2-(4-fluorophenylamino)-5-(2,4-dihydroxybenzeno)-1,3,4-thiadiazole, Journal of Fluorescence, 2011, 21(1): 1-10, (Lista A), IF: 1.601, MNiI: 25. Zobacz na Springer Link


2010

22) Daniel Kamiński, Anna Hoser, Mariusz Gagoś, Arkadiusz Matwijczuk, Marta Arczewska, Andrzej Niewiadomy, and Krzysztof Woźniak, Solvatomorphism of 2-(4-Fluorophenylamino)-5- 2 (2,4-dihydroxybenzeno)-1,3,4-thiadiazole Chloride. Crystal Growth & Design, 2010, 10(8), 3297-383, (Lista A), IF: 4.425, MNiI: 40. Zobacz na ACS Publications


2009

23) Agata Dziewulska-Hunek, Krzysztof Kornarzyński, Arkadiusz Matwijczuk, Stanisław Pietruszewski, Bogusław Szot, Estimation of effect of laser stimulation and variable magnetic field on germination of seeds of amaranthat various temperatures. Int. Agrophysics, 2009,23,3, IF: 1.067, MNiI: 25. Zobacz na Inernational Agrophysics


Ilość cytowań bez samo-cytowań: 47.


Inne publikacje (rozdziały w monografiach)

2016

1) Dariusz Karcz, Arkadiusz Matwijczuk, Bożena Boroń, Diana Drozd, Mariusz Gagoś, Andrzej Niewiadomy, Metody spektroskopowe w badaniu metalokompleksów z ligandami w postaci pochodnych 1,3,4-tiadiazolu, Nauka i Przemysł – Metody spektroskopowe w praktyce – nowe wyzwania i możliwości, Lublin, czerwiec 2016 (rozdział w monografi), Zobacz na PK

2012

2) Arkadiusz Matwijczuk, Andrzej Niewiadomy, Mariusz Gagoś, Spektroskopowe badania wewnątrzcząsteczkowego transferu protonu na przykładzie 2-metyloamino-5-(2,4-dihydroksybenzeno)-1,3,4-tiadiazolu (MDT), Nauka i Przemysł – Metody spektroskopowe w praktyce – nowe wyzwania i możliwości, Lublin 12 – 14 czerwiec 2012 r., 377-385 (rozdział w monografi)

2011

3) Daniel M. Kamiński, Arkadiusz Matwijczuk, Anna A. Hoser, Andrzej Niewiadomy, Krzysztof Woźniak, Mariusz Gagoś, Charakterystyka Chlorku 2-metyloamino-5-(2,4-dihydroksybenzeno)-1,3,4-tiadiazolu, Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości, Lublin 2011, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Chemii, Praca zbiorowa pod redakcją Prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego, ISBN 978-83-227-3227-4 (rozdział w monografi)

4) Arkadiusz Matwijczuk, Grzegorz Czernel, Mariusz Gagoś, Microcalorimetric study of antibiotic amphotericin B complexes with Na+, K+, Cu2+ ions, European Biophysics Journal, Volume 40, Suppl. 1, 2011, s.46. Wydawnictwo: Springer Berlin/Heidelberg (Web of Science)

2009

5) Marta Arczewska, Wiesław I. Gruszecki, Mauro Dalla Serra, Arkadiusz Matwijczuk and Mariusz Gagoś „The influence of potassium and sodium ions on the aggregation process of antibiotic Amphotericin B In aqueous solutions” European Biophysics Journal, Volume 38, Suppl. 1, 2009, (P-130), s.68. Wydawnictwo: Springer Berlin/Heidelberg (Web of Science)


Konferencje, sympozja, zebrania naukowe, wystąpienia (aktywne uczestnictwo)

2016

1) XVI Conference of the Polish Biophysical Society Ryn, „Spectroscopic studies of the solvent effects of selected coumarin derivatives and their complexes with d-block metal ions”, A. Matwijczuk, D. Karcz, J. Waś, A. Matwijczuk, A. Sujak, M. Gagoś, B. Creaven, M. Walsh June 28 – July 01, 2016, Polska – Poster, Zobacz na PK

2) XVI Conference of the Polish Biophysical Society Ryn, „Spectroscopic studies of the fluorescence effects of selected 1,3,4-thiadiazole in biologically important model systems”, A. Matwijczuk, D. Kluczyk, D. Karcz, A. Górecki, D. Kamiński, A. Niewiadomy, M. Gagoś June 28 – July 01, 2016, Polska – Poster i WYSTĄPIENIE (j. ang.), Zobacz na PK

3) XVI Conference of the Polish Biophysical Society Ryn, „Spectroscopic studies aimed at detecting photoactive molecules in tissues”, M. Szalkowski, J. Grzelak, M. Schoenborn, A. Matwijczuk, D. Kowalska, S. Winiarczyk, M. Gagoś, S. Maćkowski June 28 – July 01, 2016, Polska – Poster

4) „BADANIA EFEKTÓW FLUORESCENCYJNYCH WYBRANYCH 1,3,4-TIADIAZOLI W MODELOWYCH UKŁADACH O ZNACZENIU BIOLOGICZNYM” wystąpienie na seminarium w zakładzie Biologii Komórki UMCS w Lublinie, 22-04-2016

2015

5) „Spektroskopowe badania wybranych pochodnych chlorofili” Arkadiusz Matwijczuk, Bożena Boroń, Dariusz Karcz, Justyna Furso, Jakub Staroń, Alicja Ratuszna, Beata Myśliwa-Kurdziel, Leszek Fiedor, wystąpienie na seminarium w zakładzie Biologii Komórki UMCS w Lublinie, 30-01-2015

6) 17th Frühjahrssymposium Conference – spring symposium, March 2015, “Spectroscopic investigation into photophysical properties of coumarin-derived transition metal complexes” Joanna Waś, Arkadiusz Matwijczuk, Andrzej Górecki, Alicja Matwijczuk, Bernie Creaven Maureen Walsh, Dariusz Karcz (POSTER)

7) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria rolnicza w ochronie i kształtowaniu środowiska”organizowana w dniach 23-24 września 2015 roku w Lublinie z okazji jubileuszu 45-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, „Kompleksy biologicznie aktywnych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli z jonami metali bloku d – badania spektroskopowe”, Arkadiusz Matwijczuk, Diana Drozd, Dariusz Karcz, Dariusz Kluczyk, Andrzej Niewiadomy, Daniel Kamiński, Mariusz Gagoś, (POSTER).

2014

8) XXVth IUPAC Symposium on Photochemistry, od 13 do 18 lipca, 2014 rok w Bordeaux, Francja,

9) Uroczyste otwarcie Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konferencja Challenges of Biotechnology in 21st Century, 13-15 Maj 2014 rok, Kraków,

10) Szkolenia – konferencja z metod CD – Circular dichroism (metody ECD, VC, ROA), „CHIRALNOŚĆ – Struktura, spektroskopia, stereochemia i synteza związków biologicznie aktywnych”, Kraków, 26-27.06.2014 rok,

2013

11) XX.Warsztaty Biofizyczne 21-22/V/2013r,

12) XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, „Efekt podwójnej fluorescencji w wybranych 1,3,4-tiadiazolach”, Nałęczów,.26-28/VI/2013 r,

2012

13) Sympozjum: Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości, UMCS w Lublinie Wydział Chemii, 12 – 14 czerwiec 2012 r,

14) XIX.Warsztaty Biofizyczne 4 – 5/VI/ 2012r,

15) V Ogólnopolskie Seminarium „Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym”, Toruń, 1-3 grudnia 2012,

2011

16) XVIII.Warsztaty Biofizyczne 24-25/V/2011r, „Zjawisko podwójnej fluorescencji w wybranych 1,3,4-tiadiazolach”,

17) IV Ogólnopolskie Seminarium „Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym”, „Skąd się biorą kolory, czyli o chemii, biologii i fizyce”, Toruń, 1-3 grudnia 2011,

18) Sympozjum: Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości, UMCS w Lublinie Wydział Chemii, Lublin czerwiec 2011 r.,

19) 8th European Biophysics Congress, Budapeszt, Węgry 23-27 sierpień 2011,

2010

20) XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, Poster i doniesienie konferencyjne, Łódź, 28–30 września 2010,

21) Obchody Jubileuszu 40-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie, 22-24 wrzesień 2010 r, Wykład

22) XVII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz nad Wisłą, 10 – 11 czerwiec 2010 r.

2009

23) The influence of potassium and sodium ions on the aggregation process of antibiotic amphotericin B in aqueous solution, M. Arczewska, M. Gagoś, W. I. Gruszecki, M. Dalla Serra, A. Matwijczuk, Europejski Kongres Biofizyczny (7th European Biophysics Congress Genoa) 10-15.07.2009 r. Genua, Włochy, European Biophysics Journal, Volume 38, Suppl. 1, 2009, s. 68. (poster i komunikat).

24) Matwijczuk, A., Gagoś, M., Gruszecki, W.I., Niewiadomy, A.: „Efekty oddziaływania 1,3,4-tiadiazoli z błonami lipidowymi.” „XVI Lubelskie Warsztaty Biofizyczne”, 1-2 czerwiec 2009, Kazimierz nad Wisłą – referat

2008

25) Fizyka w badaniach rolniczych : (60 lat Katedry Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin 12-13 czerwca 2008 : referaty i doniesienia – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego,

26) Błony biologiczne : konferencja naukowo-szkoleniowa, Szklarska Poręba, 16-18 maja 2008 / Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

2007

27) XIV Szkoła Zimowa „ Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie” połączona z jubileuszem XXX-lecia Wydziału Agroinżynierii AR Kraków. Kraków- Zakopane 12-16 lutego 2007. Główny organizator: prof. dr hab. Rudolf Michałek, Czł. Rzeczywisty PAN.

2006

28) Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze „Agrolaser 2006” : doniesienia i referaty. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Lublin, 2006, 5-7 września,

29) XX Letnia Szkoła metodologii nauk Zakopane 15–18 maja 2006 rok. Główny organizator: prof. dr hab. Stanisław Pabis.


Scientific activity:
Keywords:

molecular spectroscopy, biochemistry, bioactive compounds, 1,3,4-thiadiazoles, 1,2,4-triazoles, molecular aggregation, model lipid membranes, Liposomes, fluorescence, TCSPC (Lifetimes – Time Correlated Single Photon Counting ), FTIR, Raman, CD, Photophysics, Spectral Analysis, Light Scattering, Coumarins, Hydrogen Bonding, Intermolecular Interactions, Solvent Effect, Grams AI, Experimental Physics


Topics:

Dual fluorescence effects in 1,3,4-thiadiazole derivative, Spectroscopic studies on coumarin-derived transition metal complexes, keto-enol tautomerism in 1,3,4-thiadiazole derivatives, spectroscopic studies of photosynthetic pigments, spectroscopic studies of high pressure effects


Dane kontaktowe:

Arkadiusz Matwijczuk
e-mail: arkadiusz.matwijczuk@up.lublin.pl
tel. +48 81 445 65 64
Zakład Biofizyki w Katedrze Fizyki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pokój nr 12