Index

Scientific activity:
Keywords:
spektroskopia molekularna, biochemia, związki bioaktywne, 1,3,4-tiadiazole, 1,2,4-triazole, agregacja molekularna, modelowe błony lipidowe, liposomy, fluorescencja, TCSPC (czasy życia fluorescencji – Time Correlated Single Photon Counting), FTIR, Raman, CD, fotofizyka, analiza spektralna, rozproszenie światła, kumaryny, wiązanie wodorowe, oddziaływania międzycząsteczkowe, efekt rozpuszczalnika/rozpuszczalnikowy, Grams AI, Fizyka Doświadczalna, Biofizyka, Fotofizyka, PeakFit, Chemia barwników, Fotochromizm, Transfer protonu


Topics:
efekt podwójnej fluorescencji w pochodnych 1,3,4-tiadiazoli, efekty fluorescencyjne w małych cząsteczkach, badania spektroskopowe kompleksów związków z grupy 7-amino-kumaryn z jonami metalami przejściowych, tautomeria keto-enolowa w pochodnych 1,3,4-tiadiazoli, badania spektroskopowe pigmentów fotosyntetycznych, badania spektroskopowe związków z grupy 1,3,4-tiadiazoli (oraz pochodnych chlorofili) przy użyciu przystawki wysoko ciśnieniowej

 

Dane kontaktowe:

Arkadiusz Matwijczuk
e-mail: arkadiusz.matwijczuk@up.lublin.pl
tel. +48 81 445 65 64
Zakład Biofizyki w Katedrze Fizyki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pokój nr 12