Index

Scientific activity:
Keywords:
spektroskopia molekularna, biochemia, związki bioaktywne, 1,3,4-tiadiazole, 1,2,4-triazole, agregacja molekularna, modelowe błony lipidowe, liposomy, fluorescencja, TCSPC (czasy życia fluorescencji – Time Correlated Single Photon Counting), FTIR, Raman, CD, fotofizyka, analiza spektralna, rozproszenie światła, kumaryny, wiązanie wodorowe, oddziaływania międzycząsteczkowe, efekt rozpuszczalnika/rozpuszczalnikowy, Grams AI, Fizyka Doświadczalna, Biofizyka, Fotofizyka, PeakFit, Chemia barwników, Fotochromizm, Transfer protonu

Topics:
efekt podwójnej fluorescencji w pochodnych 1,3,4-tiadiazoli, efekty fluorescencyjne w małych cząsteczkach, badania spektroskopowe kompleksów związków z grupy 7-amino-kumaryn z jonami metalami przejściowych, tautomeria keto-enolowa w pochodnych 1,3,4-tiadiazoli, badania spektroskopowe pigmentów fotosyntetycznych, badania spektroskopowe związków z grupy 1,3,4-tiadiazoli (oraz pochodnych chlorofili) przy użyciu przystawki wysoko ciśnieniowej


Najnowsze/ na czerwono – aktualizacje od 28 marca 2018:

Zatrudnienie

1. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Grudzień 2018),

Wykształcenie

1. Doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie biofizyki (2018),
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Title of the scientific achievement : „Mechanism of Dual Fluorescence in the group of 1,3,4-Thiadiazoles with the function of 5-benzene-1,3-diol”.

I. Ostatnio opublikowane prace:

1) Karolina Starzak, Arkadiusz Matwijczuk, …, Dariusz Karcz, Fluorescence quenching-based mechanism for determination of hypochlorite by coumarin-derived sensors, International Journal of Molecular Sciences, IF: 3.687, MNiI: 30. (Zaakceptowana 9-I-2019). 

2) Agnieszka Niemczynowicz*, Grzegorz Czernel, Arkadiusz Matwijczuk*, Marcin Makowski, Katarzyna Pustuła, Dariusz Karcz, Alicja Matwijczuk, Andrzej Górecki, Agnieszka I. Piotrowicz-Cieślak, Spectroscopic and Theoretical Studies of Dual Fluorescence in 2-Hydroxy-N-(2-phenylethyl)benzamide Induced by ESIPT Process – Solvent Effect, Journal of Luminescence, 2019, IF: 2.732, MNiI: 35. Zaakceptowana (10 grudzień 2018). 

3) Tomasz Oniszczuk, Maciej Combrzyński, Arkadiusz Matwijczuk…, Physical Assessment, Spectroscopic and Chemometric Analysis of Starch-Based Foils with Selected Functional Additives, PLOS One, IF: 2.766, MNiI: 40. (Zaakceptowana 28 styczeń 2019)

4) …Combrzyński, M., …Matwijczuk, A., … Effect of starch type and screw speed on mechanical properties of extrusion-cooked starch-based foams, Int. Agrophysics, IF: 1.242, MNiI: 25. Zaakceptowana (19 grudzień 2018).

5) Czernel, G., Matwijczuk, A., Karcz, D., Górecki, A., Niemczynowicz, A., Szcześ, A., … & Niewiadomy, A. (2018), (Open Access). Spectroscopic Studies of Dual Fluorescence in 2-(4-Fluorophenylamino)-5-(2, 4-dihydroxybenzeno)-1, 3, 4-thiadiazole: Effect of Molecular Aggregation in a Micellar System. Molecules, 23(11), 2861 IF: 3.098, MNiI: 30 (listopad-2018).

6) Kamiński, D.M., Budziak, I., Arczewska, M., Sachadyn-Król, M., Matwijczuk, A., Waśko, A., Gagoś, M., Terpiłowski, K.. Effect of Polyols on the DMPC Lipid Monolayers and Bilayers. BBA – Biomembranes (2018/2019) BBAMEM-18-171R2 (IF 3.438, 35 pkt.) ZAAKCEPTOWANA/ (sierpień-2018)Zobacz

7) Hoser, A., Kamiński, D. M., Skrzypek, A., Matwijczuk, A., Niewiadomy, A.,  Gagoś, M., Woźniak, K., Interplay of inter- and intramolecular interactions in crystal structures of 1,3,4-thiadiazole resorcinol derivatives Crystal Growth & Design, 2018 DOI: 10.1021/acs.cgd.8b00077, IF 4.055, 40 pkt. ZAAKCEPTOWANA (czerwiec-2018)/Zobacz

8) Matysiak, J., Skrzypek, A., Głaszcz, U., Matwijczuk, A., Senczyna, B., Wietrzyk, J., Krajewska-Kułak, E., Niewiadomy, A., Synthesis and Biological Activity of Novel Benzoazoles, Benzoazines and Other Analogs Functionalized by 2,4-Dihydroxypenyl Moiety, Research on Chemical Intermediates 2018, (Lista A), IF: 1.369, MNiI: 25, Zaakceptowana (maj-2018)/Zobacz

9) Samborska, K., Suszek, J., Hać-Szymańczuk, E., Matwijczuk, A., Gładyszewska, B., Chocyk, D., Gładyszewski, G., Gondek, E., Characterization of membrane processed honey and the effect of diafiltration on subsequent spray drying, Journal of Food Process Engineering 2018, (Lista A, DOI: 10.1111/jfpe.12818), IF: 1.955, MNiI: 25Zaakceptowana (kwiecień/maj-2018)/Zobacz

10) Karcz, D., Starzak, K., Matwijczuk, A., …, Niewiadomy, A., et al. , Synthesis, spectroscopy and biological activity of novel Cu(II) and Zn(II) complexes with 1,3,4-thiadiazole derivatives, PrzemChem 2018, (Lista A, DOI:10.15199/62.2018.7.XX), IF: 0.385, MNiI: 15Zaakceptowana (czerwiec-2018)/Zobacz

11) Dziwulska-Hunek, A., Ćwintal, M., …, Matwijczuk, A., et al. , Effect of Stress Caused by Electromagnetic Stimulation on the Fluorescence Lifetime of Chlorophylls in Alfalfa Leaves, Polish Journal of Environmental Studies 2018/9, (Lista A, DOI: ), IF: 0.961, MNiI: 15Zaakceptowana (lipiec-2018/2019)/Zobacz

12) Samborska, K., Kamińska, P., …, Matwijczuk, A., et al. , Membrane Processing in the Sustainable Production of Low-Sugar Apple-Cranberry Cloudy Juice, Applied Sciences 2018/9 (Open Access), (Lista A, DOI: ), IF: 1.689, MNiI: 25Zaakceptowana (lipiec/sierpień-2018)/Zobacz

II. Recenzowane artykuły dla:

20.RSC Advances (RSC, Impact Factor: 3.108, V-2018)
21. MOLECULES (V-2018) (MDPI, Impact Factor: 2.861) 
22. Research on Chemical Intermediates (V-2018) (Impact Factor: 1.369)
23. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VI-2018)
24. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VI-2018)
25. Luminescence: The Journal of Biological and Chemical Luminescence (© John Wiley & Sons Ltd, Impact Factor: 1.509, VI-2018) – R2
26. International Journal of Molecular Sciences (VI-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.226) – R2
27. Journal of Molecular Graphics and Modelling (VI-2018) (Elsevier, Impact Factor: 1.754) – R2
28. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VI-2018)
29. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VII-2018)
30. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VIII-2018)
31. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VIII-2018)
32. MOLECULES (VIII-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
33. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VIII-2018)
34. New Journal of Chemistry (IX-2018) (RCS, IF: 3.201)
35. MOLECULES (IX-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
36. MOLECULES (X-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
37. MOLECULES (X-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
38. MOLECULES (XII-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
39. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (XII-2018)
40. Dyes and Pigments (I-2019) (Impact Factor: 3.767)
41. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (I-2019)
42. MOLECULES (I-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098)
43. MOLECULES (II-2019) (MDPI, Impact Factor: 3.098)

III. Zgłoszone struktury krystalograficzne do Cambridge Structural Database

8. D. Karcz, A. Matwijczuk, D. Kamiński, 2018. Summary of Data CCDC 1845297.

IV. Popularyzacja nauki

15. Dwie serie pokazów promujących fizykę w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Orędowników Pokoju w OświęcimiuCiekawa Fizyka”, pokazy z wykładem na zaproszenie, 23-V-2018 rok

16. Dwie serie pokazów promujących fizykę w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Zofii Kossak w OświęcimiuCiekawa Fizyka”, pokazy z wykładem na zaproszenie, 23-V-2018 rok

17. Kierownik (zgłoszonego) projektu popularyzującego fizykę „Ciekawa Fizyka” podczas XV Lubelskiego Festiwalu Nauki (piknik naukowy) Człowiek inspiracją nauki”, 16-IX-2018 rok

18. Współwykonawca (zgłoszonego) projektu popularyzującego fizykę „Odnawialne źródła energii dostępne w naturze” podczas XV Lubelskiego Festiwalu Nauki (piknik naukowy) Człowiek inspiracją nauki”, 16-IX-2018 rok

19. Dwie serie pokazów promujących fizykę dla uczniów klas II i III o profilu matematyczno-fizycznym z Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki z Hrubieszowa, 16-VI-2019 rok

IV. Konferencje i Wystąpienia

6) 21-V-2018Organizacja molekularna 1,3,4-tiadiazaoli z funkcją 2,4-dihydroksyfenylu w rozpuszczalnikach organicznych oraz w układach modelowych o znaczeniu biologicznym„, Seminarium na zaproszenie – Department of Analytical Chemistry (C1), Faculty of Chemical Engineering and Technology, Krakow Technical University, Warszawska 24, 31-155 Krakow, Poland

7) 11-VI-2018Badania spektroskopowe efektów fluorescencyjnych w grupie 1,3,4-tiadiazoli z funkcją 2,4-dihydroksyfenylu„, Seminarium na zaproszenie – Katedra Fizyki Relatywistycznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

8) 26-29-VI-2018, uczestnictwo w konferencji – POSTER i publikacja „The First International Scientific Conference on Ecological and Environmental Engineering”, Kraków, Polska

9) 17-19 September 2018, Effect of starch type and and processing conditions on mechanical properties of starch based foams, Combrzyński M., Wójtowicz A., Oniszczuk T., Mitrus M., Matwijczuk A., Pawelczyk P., Mościcki L., uczestnictwo w konferencjiPOSTER i publikacja12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plants & Climate”, Lublin, Polska

10) 17-19 September 2018, Antimicrobial efficacy of mixtures of nanosilver and polyhydric acohols against health-promoting bacteria. Czernel G., Waśko A., Gustaw K., Kamiński D., Matwijczuk A., Oniszczuk T., Matwijczuk A., Niemczynowicz A., uczestnictwo w konferencjiPOSTER i publikacja12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plants & Climate”, Lublin, Polska

11) 17-19 September 2018, Silver nanoparticles surface functionalized with azole derivates – synthesis and spectroscopic studies. Czernel G., Matwijczuk A., Karcz D., Kamiński D., Waśko A., Gustaw K., Matwijczuk A., Gładyszewska B., Oniszczuk T., uczestnictwo w konferencjiPOSTER i publikacja12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plants & Climate”, Lublin, Polska

12) 17-19 September 2018, The use of physicochemical methods, FTIR spectroscopy and chemometric analysis to assess the quality of selected monofloral honeys. Kędzierska-Matysek M., Matwijczuk A.P., Niemczynowicz A., Matwijczuk A.S., Czernel G., Florek M., Wolanciuk A., Litwińczuk A., Skałecki P., uczestnictwo w konferencjiPOSTER i publikacja12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plants & Climate”, Lublin, Polska

13) 17-19 September 2018, Green synthesis of silver nanoparticles Rusing aqueous honey solutions of various concentrations. Czernel G., Kędzierska-Matysek M., Matwijczuk A., Florek M., Terpiłowski K., Matwijczuk A., Rudaś M., Barłowska J., Litwińczuk A., uczestnictwo w konferencjiPOSTER i publikacja12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plants & Climate”, Lublin, Polska

14) 17-19 September 2018, Impact of storage temperature and time on oil obtained from Moldavian dragonhead – spectroscopic and chemometric studies. Matwijczuk A., Oniszczuk T., Matwijczuk A., Gładyszewska B., Kocira S., Niemczynowicz A., Oniszczuk A., Wójtowicz A., Comrzyński M., uczestnictwo w konferencjiPOSTER i publikacja12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plants & Climate”, Lublin, Polska

15) 17-19 September 2018, Spectroscopy, kontent analysis and multivariate analysis in determining the impact of storage conditions on Moldavian dragonhead oil. Matwijczuk A., Oniszczuk T., Matwijczuk A., Chruściel E., Kocira S., Niemczynowicz A., Kocira A., Wójtowicz A., Combrzyński M., uczestnictwo w konferencjiPOSTER i publikacja12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plants & Climate”, Lublin, Polska

16) 17-19 September 2018, Effect of extrusion-cooking conditions on pasting properties of extruded white and red bean seeds. Mitrus M., Wójtowicz A., Kocira S., Kasprzycka A., Szparaga A., Oniszczuk T., Combrzyński M., Kupryniuk K., Matwijczuk A., uczestnictwo w konferencjiPOSTER i publikacja12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plants & Climate”, Lublin, Polska

17) Kraków, 24-25 WRZEŚNIA 2018 Konferencja Naukowa „ŻYWNOŚĆ A SKŁADNIKI BIOAKTYWNE” – poster i streszczenie.

18) Kraków, 24-25 WRZEŚNIA 2018 Konferencja Naukowa „ŻYWNOŚĆ A SKŁADNIKI BIOAKTYWNE” – poster i streszczenie.

Nagrody i stypendia:

10) Nagroda Rektora UP w Lublinie (IIo), 2018

H-Index: 11

Sum of Times Cited / without self citations: 91, (Web of Science), 91 (Web of Science, Scopus & Google Scholar)

Ilość wszystkich publikacji: 42


Dane kontaktowe:

Arkadiusz Matwijczuk
e-mail: arkadiusz.matwijczuk@up.lublin.pl
tel. +48 81 445 65 64
Zakład Biofizyki w Katedrze Fizyki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pokój nr 12