Index

Scientific activity:
Keywords:
spektroskopia molekularna, biochemia, związki bioaktywne, 1,3,4-tiadiazole, 1,2,4-triazole, agregacja molekularna, modelowe błony lipidowe, liposomy, fluorescencja, TCSPC (czasy życia fluorescencji – Time Correlated Single Photon Counting), FTIR, Raman, CD, fotofizyka, analiza spektralna, rozproszenie światła, kumaryny, wiązanie wodorowe, oddziaływania międzycząsteczkowe, efekt rozpuszczalnika/rozpuszczalnikowy, Grams AI, Fizyka Doświadczalna, Biofizyka, Fotofizyka, PeakFit, Chemia barwników, Fotochromizm, Transfer protonu

Topics:
efekt podwójnej fluorescencji w pochodnych 1,3,4-tiadiazoli, efekty fluorescencyjne w małych cząsteczkach, badania spektroskopowe kompleksów związków z grupy 7-amino-kumaryn z jonami metalami przejściowych, tautomeria keto-enolowa w pochodnych 1,3,4-tiadiazoli, badania spektroskopowe pigmentów fotosyntetycznych, badania spektroskopowe związków z grupy 1,3,4-tiadiazoli (oraz pochodnych chlorofili) przy użyciu przystawki wysoko ciśnieniowej


Najnowsze:

I. Ostatnio opublikowane prace:

1) Hoser, A., Kamiński, D. M., Skrzypek, A., Matwijczuk, A., Niewiadomy, A.,  Gagoś, M., Woźniak, K., Interplay of inter- and intramolecular interactions in crystal structures of 1,3,4-thiadiazole resorcinol derivatives Crystal Growth & Design, 2018 DOI: 10.1021/acs.cgd.8b00077, IF 4.055, 40 pkt. ZAAKCEPTOWANA (czerwiec-2018)/Zobacz

2) Matysiak, J., Skrzypek, A., Głaszcz, U., Matwijczuk, A., Senczyna, B., Wietrzyk, J., Krajewska-Kułak, E., Niewiadomy, A., Synthesis and Biological Activity of Novel Benzoazoles, Benzoazines and Other Analogs Functionalized by 2,4-Dihydroxypenyl Moiety, Research on Chemical Intermediates 2018, (Lista A), IF: 1.369, MNiI: 25, Zaakceptowana (maj-2018)/Zobacz

3) Samborska, K., Suszek, J., Hać-Szymańczuk, E., Matwijczuk, A., Gładyszewska, B., Chocyk, D., Gładyszewski, G., Gondek, E., Characterization of membrane processed honey and the effect of diafiltration on subsequent spray drying, Journal of Food Process Engineering 2018, (Lista A, DOI: 10.1111/jfpe.12818), IF: 1.955, MNiI: 25Zaakceptowana (kwiecień/maj-2018)/Zobacz

4) Karcz, D., Starzak, K., Matwijczuk, A., …, Niewiadomy, A., et al. , Synthesis, spectroscopy and biological activity of novel Cu(II) and Zn(II) complexes with 1,3,4-thiadiazole derivatives, PrzemChem 2018, (Lista A, DOI:10.15199/62.2018.7.XX), IF: 0.385, MNiI: 15Zaakceptowana (czerwiec-2018)/Zobacz

5) Dziwulska-Hunek, A., Ćwintal, M., …, Matwijczuk, A., et al. , Effect of Stress Caused by Electromagnetic Stimulation on the Fluorescence Lifetime of Chlorophylls in Alfalfa Leaves, Polish Journal of Environmental Studies 2018/9, (Lista A, DOI: ), IF: 0.961, MNiI: 15Zaakceptowana (lipiec-2018/2019)/Zobacz

6) Samborska, K., Kamińska, P., …, Matwijczuk, A., et al. , Membrane Processing in the Sustainable Production of Low-Sugar Apple-Cranberry Cloudy Juice, Applied Sciences 2018/9, (Lista A, DOI: ), IF: 1.689, MNiI: 25Zaakceptowana (lipiec/sierpień-2018)/Zobacz

II. Recenzowane artykuły dla:

20.RSC Advances (RSC, Impact Factor: 3.108, V-2018)
21. MOLECULES (V-2018) (MDPI, Impact Factor: 2.861) 
22. Research on Chemical Intermediates (V-2018) (Impact Factor: 1.369)
23. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VI-2018)
24. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VI-2018)
25. Luminescence: The Journal of Biological and Chemical Luminescence (© John Wiley & Sons Ltd, Impact Factor: 1.509, VI-2018) – R2
26. International Journal of Molecular Sciences (VI-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.226) – R2
27. Journal of Molecular Graphics and Modelling (VI-2018) (Elsevier, Impact Factor: 1.754) – R2
28. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VI-2018)
29. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VII-2018)
30. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VIII-2018)
31. Current Research in Bioorganic & Organic Chemistry (VIII-2018)
32. MOLECULES (VIII-2018) (MDPI, Impact Factor: 3.098)

III. Zgłoszone struktury krystalograficzne do Cambridge Structural Database

8. D. Karcz, A. Matwijczuk, D. Kamiński, 2018. Summary of Data CCDC 1845297.

IV. Popularyzacja nauki

15. Dwie serie pokazów promujących fizykę w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Orędowników Pokoju w OświęcimiuCiekawa Fizyka”, pokazy z wykładem na zaproszenie, 23-V-2018 rok

16. Dwie serie pokazów promujących fizykę w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Zofii Kossak w OświęcimiuCiekawa Fizyka”, pokazy z wykładem na zaproszenie, 23-V-2018 rok

17. Kierownik (zgłoszonego) projektu popularyzującego fizykę „Ciekawa Fizyka” podczas XV Lubelskiego Festiwalu Nauki (piknik naukowy) Człowiek inspiracją nauki”, 16-IX-2018 rok

18. Współwykonawca (zgłoszonego) projektu popularyzującego fizykę „Odnawialne źródła energii dostępne w naturze” podczas XV Lubelskiego Festiwalu Nauki (piknik naukowy) Człowiek inspiracją nauki”, 16-IX-2018 rok

IV. Konferencje i Wystąpienia

6) 21-V-2018Organizacja molekularna 1,3,4-tiadiazaoli z funkcją 2,4-dihydroksyfenylu w rozpuszczalnikach organicznych oraz w układach modelowych o znaczeniu biologicznym„, Seminarium na zaproszenie – Department of Analytical Chemistry (C1), Faculty of Chemical Engineering and Technology, Krakow Technical University, Warszawska 24, 31-155 Krakow, Poland

7) 11-VI-2018Badania spektroskopowe efektów fluorescencyjnych w grupie 1,3,4-tiadiazoli z funkcją 2,4-dihydroksyfenylu„, Seminarium na zaproszenie – Katedra Fizyki Relatywistycznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

8) 26-29-VI-2018, uczestnictwo w konferencji – POSTER i publikacja „The First International Scientific Conference on Ecological and Environmental Engineering”, Kraków, Polska

9) 17-19 September 2018, uczestnictwo w konferencji – POSTER i publikacja12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plants & Climate”, Lublin, Polska

V. Konferencje i Wystąpienia

Sum of Times Cited / without self citations: 68, (Web of Science), 68 (Web of Science, Scopus & Google Scholar)

Ilość wszystkich publikacji: 36


Dane kontaktowe:

Arkadiusz Matwijczuk
e-mail: arkadiusz.matwijczuk@up.lublin.pl
tel. +48 81 445 65 64
Zakład Biofizyki w Katedrze Fizyki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pokój nr 12