Współpraca

1. Zakład Biologii Komórki UMCS w Lublinie (prof. dr hab. Mariusz Gagoś, mgr Dariusz Kluczyk)

2. Zakład Chemii Analitycznej Politechniki Krakowskiej (dr Dariusz Karcz)

3. Katedra Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (prof. dr hab. Andrzej Niewiadomy oraz dr hab. Daniel Kamiński)

4. Zakład Biochemii Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (dr Andrzej Górecki)

5. Zakład Chemii Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (prof. dr hab. Piotr Peteletz oraz dr Marcin Makowski)

6. Zakład Dydaktyki Fizyki oraz Pracownia Metodyki Eksperymentu Fizycznego UMK w Toruniu (prof. dr hab. Grzegorz Karwasz)

7. Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dr inż. Magdalena Kachel-Jakubowska)

8. Katedra Fizyki Relatywistycznej, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (dr Agnieszka Niemczynowicz)

9. Institute of Technology Tallaght, Centre of Applied Science for Health, Dublin, Irlandia (dr Bernie Creaven)

10. Wydział Nauk o Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (dr inż. Katarzyna Samborska)

11. Zakład Krystalochemii Uniwersytetu Warszawskiego (prof. dr hab. Krzysztof Woźniak oraz dr Anna Hoser)

12. Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (prof. dr hab. Leszek Fiedor, mgr Bożena Boroń)

13. Katedra Energetyki i Środków Transportu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dr hab. inż. Grzegorz Zając)

14. Zakład Optoelektroniki na UMK w Toruniu (prof. dr hab. Sebastian Maćkowski)

15. Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (dr hab. Agnieszka Ludwiczuk)

16. Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (dr hab. Bogusława Łapczyńska-Kordon)

17. Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dr hab. Mariusz Szymanek)