Współpraca

1. Zakład Biologii Komórki UMCS w Lublinie (prof. dr hab. Mariusz Gagoś, mgr Dariusz Kluczyk)

2. Department of Biophysics, Institute of Physics Maria Curie-Sklodowska University in Lublin (prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki, dr hab. Rafał Luchowski)

3. Zakład Chemii Analitycznej Politechniki Krakowskiej (dr Dariusz Karcz)

4. Katedra Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (prof. dr hab. Andrzej Niewiadomy oraz dr hab. Daniel Kamiński)

5. Zakład Biochemii Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (dr Andrzej Górecki)

6. Zakład Chemii Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (prof. dr hab. Piotr Peteletz oraz dr Marcin Makowski)

7. Zakład Dydaktyki Fizyki oraz Pracownia Metodyki Eksperymentu Fizycznego UMK w Toruniu (prof. dr hab. Grzegorz Karwasz)

8. Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dr inż. Magdalena Kachel-Jakubowska)

9. Katedra Fizyki Relatywistycznej, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (dr Agnieszka Niemczynowicz)

10. Institute of Technology Tallaght, Centre of Applied Science for Health, Dublin, Irlandia (dr Bernie Creaven)

11. Wydział Nauk o Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (dr inż. Katarzyna Samborska)

12. Zakład Krystalochemii Uniwersytetu Warszawskiego (prof. dr hab. Krzysztof Woźniak oraz dr Anna Hoser)

13. Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (prof. dr hab. Leszek Fiedor, mgr Bożena Boroń)

14. Katedra Energetyki i Środków Transportu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dr hab. inż. Grzegorz Zając)

15. Zakład Optoelektroniki na UMK w Toruniu (prof. dr hab. Sebastian Maćkowski)

16. Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (dr hab. Agnieszka Ludwiczuk)

17. Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (dr hab. Bogusława Łapczyńska-Kordon)

18. Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dr hab. Mariusz Szymanek)