Współpraca

1. Department of Biophysics, Institute of Physics Maria Curie-Sklodowska University in Lublin (prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki, dr hab. Rafał Luchowski, mgr Dariusz Kluczyk)

2. Zakład Chemii Analitycznej Politechniki Krakowskiej (dr Dariusz Karcz)

3. Zakład Chemii Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (prof. dr hab. Piotr Peteletz oraz dr Marcin Makowski, mgr Katarzyna Pustuła)

4. Zakład Biochemii Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (dr Andrzej Górecki)

5. Katedra Fizyki Relatywistycznej, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (dr Agnieszka Niemczynowicz)

6. Zakład Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dr hab Tomasz Oniszczuk)

7. Zakład KRYSTALOGRAFII (dr hab Daniel Kamiński)

8. Katedra Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (prof. dr hab. Andrzej Niewiadomy, dr Alicja Skrzypek)

9. Wydział Nauk o Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (dr inż. Katarzyna Samborska)

10. Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dr inż. Magdalena Kachel-Jakubowska)

11. Zakład Fizyki Stosowanej, Katedry Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dr Grzegorz Czernel, prof. dr hab. Bożena Gładyszewska, prof dr hab. Agnieszka Sujak)

12. Zakład Biologii Komórki UMCS w Lublinie (prof. dr hab. Mariusz Gagoś, dr hab. Ewa Janik)

13. Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dr hab Mariusz Florek, prof UP, dr Monika Kędzierska-Matysek)

14. Zakład Dydaktyki Fizyki oraz Pracownia Metodyki Eksperymentu Fizycznego UMK w Toruniu (prof. dr hab. Grzegorz Karwasz)

15. Institute of Technology Tallaght, Centre of Applied Science for Health, Dublin, Irlandia (dr Bernie Creaven)

16. Zakład Krystalochemii Uniwersytetu Warszawskiego (prof. dr hab. Krzysztof Woźniak oraz dr Anna Hoser)

17. Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (prof. dr hab. Leszek Fiedor, mgr Bożena Boroń)

18. Katedra Energetyki i Środków Transportu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dr hab. inż. Grzegorz Zając)

19. Zakład Optoelektroniki na UMK w Toruniu (prof. dr hab. Sebastian Maćkowski)

20. Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (dr hab. Agnieszka Ludwiczuk)

21. Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (dr hab. Bogusława Łapczyńska-Kordon)

22. Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dr hab. Mariusz Szymanek)

23. Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel)

24. Ma Chung Research Center for Photosyntetic Pigments (Dr Heriyanto)