Współpraca

1. Department of Biophysics, Institute of Physics Maria Curie-Sklodowska University in Lublin (prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki, dr hab. Rafał Luchowski, dr Dariusz Kluczyk)

2. Department of Analytical Chemistry, Cracow University of Technology (Dr. Dariusz Karcz, dr Karolina Starzak)

3. Department of Theoretical Chemistry, Jagiellonian University in Cracow (prof. dr. Peteletz Piotr and Marcin Makowski, mgr Katarzyna Pustuła)

4.Department of Physical Biochemistry, Jagiellonian University in Cracow ((PhD. Andrzej Górecki))

5. Katedra Fizyki Relatywistycznej, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (dr Agnieszka Niemczynowicz)

6. Zakład Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dr hab Tomasz Oniszczuk)

7. Zakład KRYSTALOGRAFII (dr hab Daniel Kamiński)

8. Department of Chemistry, University of Life Sciences in Lublin (prof. Dr hab. Andrzej Niewiadomy, dr Alicja Skrzypek, mgr Iwona Budziak)

9. Faculty of Food Science, Department of Food Engineering and Process Management, SGGW in Warsaw (dr. Katarzyna Samborska)

10) Edyta Chruściel (Lublin Science and Technology Park)

11. Department of Machine Operation and Management of Production Processes, University of Life Sciences ((PhD. Magdalena Kachel-Jakubowska))

12. Zakład Fizyki Stosowanej, Katedry Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dr Grzegorz Czernel, prof. dr hab. Bożena Gładyszewska)

13. Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dr hab Mariusz Florek, prof UP, dr Monika Kędzierska-Matysek)

14. Institute of Technology Tallaght, , Centre of Applied Science for Health, Dublin, Ireland (Dr. Bernie Creaven)

15. Department of Plant Physiology and Biochemistry, Jagiellonian University in Cracow (Dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel)

16. Department of Pharmacognosy with Medicinal Plant Laboratory, Medical University of Lublin, (Assoc. Agnieszka Ludwiczuk)

17. Department of Cell Biology, UMCS in Lublin (prof. dr hab. Mariusz Gagoś, dr hab. Ewa Janik)

18. Department of Physics Education Methodology and Laboratory Physical Experiment Methodology, Nicolaus Copernicus University in Toruń ((prof. Dr. Grzegorz Karwasz))

19. Department of Crystallochemistry, University of Warsaw (prof. Dr hab. Krzysztof Wozniak and Dr Anna Hoser)

20. Department of Plant Physiology and Biochemistry, Jagiellonian University in Cracow (prof. Dr hab. Leszek Fiedor, Bożena Boroń)

21. Department of Energy and Mass Transport, University of Life Sciences (dr hab. inż. Grzegorz Zając)

22. Department of Optoelectronics, Nicolaus Copernicus University in Toruń (prof. Dr. Sebastian Maćkowski)

23. Department of Mechanical Engineering and Agrophysics, University of Agriculture in Cracow ((Assoc. Boguslaw Łapczyńska-Kordon)

24. Department of Agricultural Machinery, University of Life Sciences ((PhD. Mariusz Szymanek))

25. Ma Chung Research Center for Photosyntetic Pigments (Dr Heriyanto)